นศ.ร่วมกับ ประชาชน จ.เพชรบุรี สร้างฝายชะลอน้ำถวายเป็นพระราชกุศล

961

นักศึกษา ร่วมกับชาวบ้าน ในจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ ถวายพ่อของแผ่นดิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง รัชกาลที่ 9

%e0%b8%99%e0%b8%a8-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99-%e0%b8%88-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3 %e0%b8%99%e0%b8%a8-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99-%e0%b8%88-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3 %e0%b8%99%e0%b8%a8-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99-%e0%b8%88-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3

ที่วัดไร่มะม่วง ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน(ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก ร่วมกับ ผู้นำชุมชนประชาชน ตำบลดอนขุนห้วย ส่วนราชการและภาคเอกชนในจังหวัดเพชรบุรี กว่า 250 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ถวายพ่อของแผ่นดินเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

%e0%b8%99%e0%b8%a8-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99-%e0%b8%88-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3 %e0%b8%99%e0%b8%a8-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99-%e0%b8%88-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เยาวชนได้ร่วมกัน เพื่อสร้างฝายชะลอน้ำ บนเขามดแดง พื้นที่โครงการพระราชประสงค์ จำนวน 20 ฝาย พร้อมกับร่วมร้องเพลง “ต้นไม้ของพ่อ” อีกด้วย นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม บอกว่า รู้สึกดีใจที่ได้ทำความดีเพื่อในหลวง รัชกาลที่ 9 เพราะตลอดระยะเวลา 70 ปี พระองค์ได้ทรงงานหนักมาตลอด เพื่อพสกนิกรชาวไทย และขอสัญญาว่าจะเป็นคนดีและทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รวมถึงจะน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ชีวิตมีความสุข

%e0%b8%99%e0%b8%a8-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99-%e0%b8%88-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3 %e0%b8%99%e0%b8%a8-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99-%e0%b8%88-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3

สำหรับ โครงการพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2514 โดย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระประสงค์ให้จัดสรรที่ทำกินให้ราษฎร์ครอบครัวละ 15 ไร่ ซึ่งปัจจุบันมีราษฎร์ ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 153 ครอบครัว โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร บ้านดอนขุนห้วยเป็นพื้นที่สูงทำให้มีปัญหาเรื่องน้ำทางการเกษตร ในฤดูฝน น้ำฝนจะไหลกัดเซาะดินพังทลาย สร้างความเสียหาย แก่พื้นที่ ต่อมาชาวบ้าน ได้จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ ขึ้นบริเวณป่าเปียกในพื้นที่ วัดไร่มะม่วง เพื่อชะลอความแรงของน้ำ ลดการพังทลายของดิน สืบสานพระราชปณิธานโครงการป่ารักษ์น้ำ