“มิน พีชญา” นำทีมนักแสดง 7 สี ทำความดีที่สนามหลวง – หัวลำโพง

914

“มิน พีชญา” นำทีมนักแสดงช่อง 7 สี แจกริบบิ้นสีดำ และพัดคลายร้อนให้กับประชาชนที่มารอสักการะ      พระบรมศพ เพื่อทำความดี ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b8%8d%e0%b8%b2-%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%877-%e0%b8%aa %e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b8%8d%e0%b8%b2-%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%877-%e0%b8%aa %e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b8%8d%e0%b8%b2-%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%877-%e0%b8%aa

นักแสดงจากช่อง 7 สียังคงเดินทางไปร่วมทำความดี ที่ท้องสนามหลวง เพื่อถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกันอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ได้ “มิน พีชญา” และ“เมฆ จุติ” มาร่วมเป็นจิตอาสาแจกริบบิ้นดำ และพัด เพื่อคลายความร้อนให้กับประชาชนบริเวณรอบสนามหลวง ที่มาเข้าแถวรอเข้าสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้า พระโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นวันแรก

%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b8%8d%e0%b8%b2-%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%877-%e0%b8%aa %e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b8%8d%e0%b8%b2-%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%877-%e0%b8%aa %e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b8%8d%e0%b8%b2-%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%877-%e0%b8%aa %e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b8%8d%e0%b8%b2-%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%877-%e0%b8%aa

“มิน พีชญา” บอกว่า วันนี้ตั้งใจจะเข้าไปสักการะพระบรมศพ แต่เห็นว่ามีประชาชนมาจากหลายจังหวัดมารอต่อคิวกันเป็นจำนวนมาก เลยอยากให้พี่น้องคนไทยที่เดินทางมาไกลได้เข้าไปก่อน

%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b8%8d%e0%b8%b2-%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%877-%e0%b8%aa %e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b8%8d%e0%b8%b2-%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%877-%e0%b8%aa %e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b8%8d%e0%b8%b2-%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%877-%e0%b8%aa

ขณะที่นักแสดงจากทางช่อง 7 อีกหนึ่งกลุ่ม นำโดย  “ปาแปง พรหมพิริยะ” “แชป วรากร”  “ดนฐ์ กณิณ” ได้เดินทางมาทำหน้าที่จิตอาสาร่วมแจกริบบิ้นดำ และพัดให้กับประชาชน ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง โดยที่นี่มีประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดต่างๆ เพื่อจะมาร่วมลงนามถวายพระพระ และร่วมเข้าสักการะพระบรมศพจำนวนมาก

%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b8%8d%e0%b8%b2-%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%877-%e0%b8%aa %e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b8%8d%e0%b8%b2-%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%877-%e0%b8%aa %e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b8%8d%e0%b8%b2-%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%877-%e0%b8%aa

“ปาแปง” นักแสดงจากช่อง 7 บอกว่า ดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมเป็นจิตอาสา และเป็นตัวแทนของนักแสดงในช่องมาร่วมมอบความสุขเล็กๆให้กับประชาชนทุกคน ซึ่งริบบิ้นดำที่นำมาแจกในวันนี้ ส่วนหนึ่งก็เป็นความตั้งใจที่นักแสดงในช่องร่วมใจกันทำ

%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b8%8d%e0%b8%b2-%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%877-%e0%b8%aa %e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b8%8d%e0%b8%b2-%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%877-%e0%b8%aa

โดยเหล่านักแสดงช่อง 7 สี ทุกคน ต่างมีสีหน้ายิ้มแย้ม ที่มาร่วมกันทำความดีเพื่อพ่อหลวงครั้งนี้