ชาวนาบางระกำ จ.พิษณุโลก รวมกลุ่มขายข้าวถุงราคาถูก

1248

ชาวนาอำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลก รวมกลุ่มกันปลูกข้าวคุณภาพ ขายให้สหกรณ์ทำข้าวถุงตราข้าวบางระกำ ในราคาประหยัด สู้วิกฤตราคาข้าวเปลือกถูก

01 10

เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรนิคมฯบางระกำ จำกัด ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก กำลังตรวจความชื้นและคุณภาพข้าว รวมถึงสิ่งเจือปนจากข้าวเปลือกของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ผลิตข้าวคุณภาพบรรจุถุงขายตราข้าวบางระกำ เพื่อการบริโภคและจำหน่ายของสหกรณ์ฯ ในราคาที่สูงกว่าราคารับซื้อของโรงสีในพื้นที่ ตั้งแต่ราคาตันละ 6,500-7,200 บาท ส่วนข้าวเมล็ดพันธุ์หอมปทุม ในราคาตันละ 8,400 บาท  ซึ่งโรงสีข้าวทั่วไปรับซื้อข้าวคุณภาพดีอยู่ในราคาตันละ 6,000 บาทเท่านั้น  จึงทำให้ชาวนาที่เป็นสมาชิกสหกรณ์มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และล่าสุดมีชาวนาที่ทราบข่าวทยอยสมัครเข้าร่วมสมาชิกเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
05

10

นายธีรยุทธ ธรรมะชีวัน เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรนิคมบางระกำเปิดเผยว่า การรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาเพื่อนำข้าวไปสีบรรจุเป็นข้าวถุงขนาด 5 และ 15 กิโลกรัมจำหน่ายนี้ เป็นฤดูกาลเพาะปลูกที่ 3 แล้ว  ซึ่งโครงการนี้สามารถช่วยเหลือแก้ไขราคาเปลือกตกต่ำ ตามวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี ควบคู่ไปกับการปรับตัวของชาวนาในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้ชาวนาเหลือรายได้หลังหักต้นทุน พอเพียงเอาไว้ใช้จ่าย ชำระหนี้สินของครอบครัว

สำหรับผู้สนใจซื้อข้าวเพื่อสุขภาพตราข้าวบางระกำ สามารถติดต่อสอบถามหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nbkcoop.com หรือโทรศัพท์ 055-371564