ชาวนาเดือดร้อนหนักจากราคาข้าวตกต่ำ ขอให้รัฐบาลแก้ปัญหาเร่งด่วน

1050

ชาวนาอ่างทองเร่งเกี่ยวข้าวขายหลังราคาตกต่ำ เผยรอไม่ได้หลังฝนตกในพื้นที่ ขอให้รัฐบาลแก้ปัญหาเร่งด่วน

%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3

%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3

ชาวนาในตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เร่งจ้างรถเกี่ยวข้าวลงเกี่ยวข้าวในนากว่า 20 ไร่เพื่อนำไปขายให้กับตลาดกลางค้าข้าว แม้ราคาในช่วงนี้จะอยู่ในสภาวะต่ำที่สุดในรอบ 10 ปี แต่ชาวนากลุ่มนี้บอกว่า รอไม่ได้เนื่องจากในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา มีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้นำท่วมขังในนาและอาจจะทำให้ข้าวเสียหาย จึงต้องเร่งเกี่ยวข้าวให้แล้วเสร็จ เนื่องจากเกรงว่าจะมีฝนตกลงมาอีก โดยอยากให้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาราคาข้าว ซึ่งหากได้ราคาตันละ 8,000 – 9,000 บาท ชาวนาน่าจะอยู่ได้
%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3

เช่นเดียวกับชาวนาในเขตอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ที่ต้องเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตในแปลงนา นำไปขายเพื่อนำเงินมาใช้หนี้หลังจากที่กู้ยืมมาเป็นทุนในการทำนาและเพื่อใช้จ่ายยังชีพภายในครอบครัว แม้ว่าช่วงนี้ราคาข้าวจะตกต่ำ เหลือเพียงตันละ 5,000 – 6,000 บาทเท่านั้น  ซึ่งราคาข้าวในปีนี้ต่ำกว่าปีที่แล้วกว่าครึ่งจึงอยากวอนให้รัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือ

 
%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3 %e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3

ขณะที่สหกรณ์การเกษตรพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากราคาข้าวเปลือกตกต่ำ ซึ่งมีชาวนานำข้าวเปลือกมาขายอย่างต่อเนื่อง โดยชาวนาบอกว่าปีนี้ราคาข้าวตกต่ำที่สุด จากเดิมขายได้กิโลกรัมละ 10-12 บาท แต่ปีนี้ขายได้กิโลกรัม ละ 5-6 บาท ไม่คุ้มค่าการลงทุนปลูกข้าว เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูงขึ้นมาก ซึ่งเมื่อทางสหกรณ์การเกษตรพิมายเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกในราคายุติธรรม ก็สามารถช่วยชาวนาได้ระดับหนึ่ง โดยเงินที่ได้จะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว แต่ในส่วนหนี้ ธกส. นั้น ก็ต้องผ่อนผันไปก่อน