ศตส.เตรียมเปิดจองคิวผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์

739

ศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์เตรียมเปิดจองคิวผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ เพื่อลดความแออัดของประชาชน พร้อมเตรียมปรับพื้นที่สนามหลวงเพื่อใช้ก่อสร้างพระเมรุ

01

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขานุการศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) กล่าวถึงการจัดระเบียบประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเบื้องหน้าพระโกศ  ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ว่า มีการปรับแผนให้สอดคล้องกับจำนวนประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพได้รวดเร็วและเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งแก้ปัญหาคนใช้บัตรคิวไปแสวงหาประโยชน์ จึงเปลี่ยนเป็นใช้บัตรคิวเป็นกลุ่ม 70 – 100 คน ส่วนการดูแลอื่นๆ ยังให้ความสำคัญกับการดูแล

01-3 01-5

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีการรักษาพยาบาลขั้นต้นให้ผู้ป่วย มีอาสาสมัครเดินเท้าเข้าพื้นที่มากขึ้น การคมนาคมขนส่งยังใช้แผนเดิม

นอกจากนี้ยังต้องปรับพื้นที่ท้องสนามหลวงใหม่  เพื่อเตรียมงานพระเมรุ และเตรียมพื้นที่ให้ประชาชนมาถวายสักการะพระบรมศพและพื้นที่บริการด้านการแพทย์ ทั้งนี้แม้จัดบัตรคิวเป็นกลุ่ม แต่ยังต้องไปเริ่มต้นที่จุดรับบัตรคิวเดิมตรงข้ามศาลฎีกา โดยสังเกตได้จากบอลลูนหรือสอบถามเจ้าหน้าที่ ซึ่งในการประชุม ศตส.วานนี้(30 ต.ค.) ได้หารือการจัดคิวผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ เพื่อไม่ต้องเดินทางมารอคิวที่สนามหลวง ส่วนผู้ที่ไม่สามารถจองได้จะใช้วิธีบริหารจัดการในแต่ละวัน

01-8

นายสุวพันธ์กล่าวว่า สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวัง ได้เตรียมความพร้อมเรื่องที่จอดรถไว้แล้ว รวมทั้งได้ทำความเข้าใจบริษัทท่องเที่ยว โรงแรม เพื่อให้วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ มีการปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแลนักท่องเที่ยว