พนักงานวิทยุการบิน ลาออกมาทำแปลงเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง

3234

พนักงานวิทยุการบิน ยื่นลาออก หันหลังให้อาชีพงานประจำเงินเดือนแสนกว่าบาท และปรับพื้นที่นาข้าว จำนวน 15 ไร่ เป็นแปลงเกษตรผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวนาและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช

%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%ad %e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%ad %e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%ad

แปลงนารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 15 ไร่ ในเขตตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ถูกปรับพื้นที่จากแปลงนาทั่วไปเป็น แปลงเกษตรแบบผสมผสาน และพื้นที่สร้างบ้านดิน  เมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 ตามความตั้งใจ ของ นายอำนาจ สงวนสิน อายุ 53 ปี พนักงานวิทยุการบิน ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก  ซึ่งจะยื่นใบลาออก ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2559 ด้วยเหตุผลที่จะอุทิศช่วงเวลาที่ยังพอมีเรี่ยวแรง  ทำคุณประโยชน์ให้แก่ผืนแผ่นดินเกิด ด้วยการน้อมนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ตนเองได้ศึกษาและเรียนรู้มาเป็นเวลายาวนานมากกว่า 10 ปี มาเผยแพร่ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ได้เรียนรู้เชิงประจักษ์ ว่าการนำเอาหลักแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้  ให้ในชีวิตประจำวันแล้ว ทุกคนจะสามารถพึ่งพาตนเองได้ ด้วยวิธีการ ปลูกทุกอย่างที่กินและกินทุกอย่างที่ปลูกในรั้วบ้านของตนเอง

%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%ad %e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%ad %e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%ad

นายอำนาจ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เริ่มปลูกข้าว 3สายพันธุ์ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอรี่ และข้าว หอมมะลิเวสสันตะระ โดยไม่ได้ใส่ปุ๋ยหรือสารเคมีใดๆ เป็นการปลูกแบบธรรมชาติ เพื่อเตรียมนำข้าวบางส่วน ที่เหลือจากเก็บไว้กินในครัวเรือน แบ่งขายให้กับชาวบ้านได้ซื้อข้าวในราคาประหยัด

%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%ad %e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%ad %e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%ad %e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%ad

นอกจากนี้ได้ขุดสระน้ำขนาดประมาณ 3 ไร่กว่า เพื่อเก็บกักน้ำเอาไว้ใช้ในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค เป็นการลดค่าใช้จ่าย และยังได้ปลูกต้นไม้ป่ารอบพื้นที่เอาไว้แล้ว เช่นต้นยางนา ต้นตะเคียนทอง ต้นประดู่ ควบคู่กับไม้ผลต่างๆ  และกำลังจะสร้างบ้านดิน แค่พออยู่ได้ บนพื้นที่เกาะกลางน้ำ ขนาดประมาณ 2 งาน เพื่ออกมาใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามที่ตั้งใจไว้