ชาวสุราษฎร์ธานี แปรอักษร “แผ่นดินของพ่อ”

2136

ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีกว่า 10,000 คน ร่วมกันแปรอักษรโดยใช้ชื่อว่า “แผ่นดินของพ่อ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 

%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%8e%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5-%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9

อักษรคำว่า “พ่อ” ที่อยู่กลางแผนที่ประเทศไทยสีขาว มีพื้นหลังเป็นสีดำ พร้อมข้อความภาษาอังกฤษคำว่า “สุราษฎร์” ที่อยู่ในตำแหน่งฝั่งอ่าวไทยหมายถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเปรียบเสมือนพ่อของแผ่นดิน ประทับอยู่กลางใจของชาวไทยและชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%8e%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5-%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9 %e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%8e%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5-%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9

โดยการแปรอักษรในครั้งนี้ใช้ชื่อว่า “แผ่นดินของพ่อ”  เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และข้าราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีกว่า 10,000 คน  ที่ร่วมกันถวายอาลัยที่บริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%8e%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5-%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9 %e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%8e%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5-%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9

นอกจากนี้ประชาชนยังได้ร่วมกันร้องเพลงประจำจังหวัด เพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนจะมีพระสงฆ์ทำพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช