ชาว จ.เพชรบูรณ์ กว่า 10,000 คน แปรอักษรถวายอาลัย

2358

ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์กว่า 10,000  คน จัดพิธีถวายอาลัยและปฏิญาณตนเพื่อสืบสานแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมร่วมใจแปรอักษรแสดงความจงรักภักดี

 

%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%88-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2-10000-%e0%b8%84%e0%b8%99-%e0%b9%81 %e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%88-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2-10000-%e0%b8%84%e0%b8%99-%e0%b9%81

ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง กว่า 10,000 คน ร่วมกิจกรรมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยพร้อมใจกันแปรอักษรเป็นรูปหัวใจ และเลข 9 ไทย พร้อมข้อความ “เพชรบูรณ์” สื่อความหมายถึงพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 ประทับอยู่ในใจของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์

%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%88-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2-10000-%e0%b8%84%e0%b8%99-%e0%b9%81 %e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%88-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2-10000-%e0%b8%84%e0%b8%99-%e0%b9%81

โดยบริเวณที่มีการแปรอักษรนี้อยู่ด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เคยเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเยียนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ ถึง 13 ครั้ง

%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%88-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2-10000-%e0%b8%84%e0%b8%99-%e0%b9%81

จากนั้นประชาชนได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน พร้อมทั้งยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยเป็นเวลา 9 นาที และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างกึกก้อง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและชาวจังหวัดเพชรบูรณ์