ข้าราชการ กทม. 6,044 คน ร่วมแปรอักษรถวายในหลวง รัชกาลที่ 9

1946

ข้าราชการกรุงเทพมหานครร่วมกันแปรอักษรแสดงความจงรักภักดี และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%a1-6044-%e0%b8%84%e0%b8%99-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3

พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกรุงเทพมหานคร 6,044 คน รวมตัวกันที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าร่วมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยได้ร่วมกันแปรอักษรเป็นเลข 9 ไทยขนาดใหญ่ ด้านล่างมี คำว่า กทม. และล้อมรอบด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งสื่อถึงความจงรักภักดีที่ข้าราชการกรุงเทพมหานครมีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%a1-6044-%e0%b8%84%e0%b8%99-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3

สำหรับการแปรอักษรในครั้งนี้ แบ่งออกเป็นพื้นที่ที่เป็นเลข 9 คือ เป็นข้าราชการจากสำนักวัฒนธรรม สำนักโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการศึกษา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักพัฒนาสังคม สำนักผังเมือง และสำนักงานเขตพระนคร รวม 1,210 คน จะสวมชุดไว้ทุกข์สีดำ

%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%a1-6044-%e0%b8%84%e0%b8%99-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3 %e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%a1-6044-%e0%b8%84%e0%b8%99-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3

ส่วนพื้นที่ที่เป็นชื่อย่อของกรุงเทพมหานคร คือข้าราชการที่สวมชุดสีขาวจากสำนักอนามัย สำนักการแพทย์ พยาบาลและนักศึกษาแพทย์ ในสังกัดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 400 คน  โดยมีข้าราชการของกรุงเทพมหานครสวมชุดสีกากียืนอยู่รอบพื้นที่ ส่วนด้านหน้าเป็นคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%a1-6044-%e0%b8%84%e0%b8%99-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3

จากนั้นทุกคนได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที ก่อนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช