นักศึกษาพร้อมชาวสงขลาเกือบหมื่นคน จุดเทียนแปรอักษรเป็นเลข ๙

1937

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รวมกับชาวจังหวัดสงขลา เกือบหมื่นคน ร่วมกันจุดเทียนถวายอาลัยและแปรอักษรเป็นเลข ๙  อยู่ในรูปหัวใจ

%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b9%80 %e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b9%80

ที่สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานจัดกิจกรรม “ชาวราชมงคลศรีวิชัย น้อมถวายอาลัย แด่พ่อของแผ่นดิน” และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีแก่ ราชมงคลศรีวิชัย และพสกนิกรชาวไทย

%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b9%80 %e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b9%80

โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชนชาวจังหวัดสงขลา เกือบหมื่นคน ร่วมจุดเทียนถวายอาลัย และแปรขบวนเป็นเลข 9 ไทย อยู่ในหัวใจ อย่างสวยงาม จากนั้นได้พร้อมใจกัน เจริญจิตภาวนาเป็นเวลา 9 นาที และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b9%80 %e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b9%80

นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ยังได้กำหนดจัดกิจกรรมสวดพระอภิธรรม  พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน และกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ในวันขึ้น 15 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ ของทุกๆ เดือน จนกว่าเสร็จสิ้นพิธีพระบรมศพ ณ บริเวณถนนหน้ามหาวิทยาลัยฯ

%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b9%80 %e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b9%80

รวมถึงมีการจัดนิทรรศการภาพถ่ายพระราชกรณียกิจ และรวบรวมเกียรติประวัติของคณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ โดยประชาชนสามารถเข้าร่วมลงนามถวายอาลัย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ได้ที่ห้องโถงสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ