นักศึกษาร่วมแปรอักษรถวายอาลัย

1115

นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดสุโขทัย และวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี  ร่วมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยร่วมกันแปรอักษรเป็นรูปเลข 9 ไทย

%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%a7 %e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%a7

คณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  กว่า 1,500 คน ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียงกัน

%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%a7 %e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%a7

จากนั้นได้ร่วมกันแปรอักษรเป็นริบบิ้นสีดำ และเลข 9 ไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และถวายอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%a7

ส่วนที่วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี นักศึกษากว่า 1,400 คน ร่วมกันแปรอักษรเป็นรูปหัวใจ มีเลข 9 ไทยอยู่ตรงกลาง เพื่อแสดงความรักจงรักภักดีและถวายอาลัย จากนั้นได้ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ยืนสงบนิ่ง และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมีการนิมนต์พระสงฆ์มาตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  ถวายเป็น พระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช