ศาสตราจารย์ระพีผู้ถวายงานด้านดนตรี เผยพระมหากรุณาธิคุณมิรู้ลืม

1220

ศาสตราจารย์ระพี  สาคริก ผู้ถวายงานใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เผยพระองค์ท่านให้ความเป็นเพื่อนกับทุกคน และยังทรงเป็นครูสอนดนตรีแก่ แพทย์ ราชองครักษ์ และ ข้าราชการผู้ปฏิบัติราชการใกล้ชิด

%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2

%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2

ศาสตราจารย์ระพี  สาคริก นายกสภาสถาบันอาศรมศิลป์และบิดาแห่งกล้วยไม้ไทย ผู้ถวายงานใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  กำลังอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ “แสงเทียน” มาบรรเลงโดยไวโอลิน  เพื่อแสดงถึงความอาลัยหลังทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ศาสตราจารย์ระพียังเขียนบทกวีบรรยายความรู้สึกด้วยลายมือลงบนกระดาษเปื้อนน้ำตา  แสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2 %e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2

เขาเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งเคยร่วมถวายงานด้านดนตรีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกนักดนตรี “วง อ.ส.วันศุกร์” เป็นวงดนตรีที่พระองค์ทรงร่วมบรรเลงออกอากาศทางสถานีวิทยุ อ.ส. อัมพรสถาน ทุกเย็นวันศุกร์ เมื่อปีพุทธศักราช 2495  ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต สมาชิกในวงจะนัดเจอกันบริเวณชั้นล่างพระที่นั่งอัมพรสถาน พระองค์ทรงตรงต่อเวลามาก เมื่อได้เวลา 17.00 น. รถยนต์พระที่นั่งจะมาถึงบันไดพระตำหนัก

%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2

ศาสตราจารย์ระพียังได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์  โดยพระองค์ท่านมีรับสั่งว่า ติดตามผลงานของเขามาตลอดและตรัสให้กำลังใจว่าอย่าท้อ สร้างความปราบปลื้มใจในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

%e0%b8%9b%e0%b8%81-%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%96%e0%b8%a7

พระปรีชาสามารถด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก กระทั่งสถาบันการดนตรีและศิลปะการแสดงแห่งกรุงเวียนนาหรือมหาวิทยาลัยการดนตรีและศิลปะการแสดง  ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายประกาศนียบัตร

ขอบคุณภาพจาพ FB โดย Sakchai Guy

จุฑารัตน์  มีช้าง

รายงาน