ปลาบปลื้ม รถแลนด์โรเวอร์พระราชทาน ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

719

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดเก็บรักษา รถยนต์แลนด์โรเวอร์ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทาน เมื่อปี 2512 สำหรับออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เมื่อครั้งที่ยังเป็นสถานีอนามัย

รถยนต์แลนด์โรเวอร์ ที่ทรงพระราชทาน ให้กับสถานีอนามัยชั้น 1 อำเภอหล่มเก่าเมื่อวันที่ 12มกราคม พ.ศ. 2512 สำหรับใช้ในกิจการแพทย์ โดยเฉพาะการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  เพื่อรักษาผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดาร เป็นสิ่งทรงคุณค่าอันหาที่เปรียบมิได้  ที่เจ้าหน้าที่ดูแลรักษา จัดแสดงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ01 02นางสุวนิตย์ จิตร์เจริญ อายุ 75 ปี อดีตพยาบาลและภรรยาอดีตหัวหน้าสถานีอนามัยเล่าว่า   สถานีอนามัยก่อตั้งเมื่อปี 2509 ประสบปัญหาขาดแคลนในทุกด้าน และทำงานยากลำบากจากสภาพพื้นที่ทุระกันดารและมีการสู้รบระหว่างทหารกับผู้เห็นต่างในยุคนั้น จนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระราชินี ทรงเสด็จ มาเยี่ยมเยียนเป็นขวัญกำลังใจให้กับเหล่าทหาร และทรงทราบถึงความยากลำบากของสถานีอนามัย กระทั่งวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2512 ทรงพระราชทานเครื่องมือแพทย์ และรถยนต์ ยี่ห้อแลนด์โรเวอร์  1 คัน10 0903 05 06 07 08ด้านนายนอม อินทมงคล อายุ 67 ปี อดีตพนักงานขับรถคันดังกล่าว เล่าว่า ในอดีตถนนส่วนใหญ่ของอำเภอหล่มเก่าช่วงหน้าแล้งก็เป็นฝุ่น พอหน้าฝนก็เป็นโคลนชาวบ้านเดินทางมาพบแพทย์ลำบาก แต่เมื่อมีรถแลนด์โรเวอร์ พระราชทาน ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ก็ไปพบชาวบ้านในถิ่นกันดารได้ทุกพื้นที่นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ปัจจุบันรถแลนด์โรเวอร์ พระราชทานได้หยุดใช้งานตั้งแต่ปี 2530 และถูกรักษาจัดเก็บไว้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่าหรือสถานีอนามัยชั้น 1 อำเภอหล่มเก่าในอดีต