ชาวลำพูน แปรอักษรเป็นเลข 9 กลางรูปหัวใจ แสดงความจงรักภักดี

1159

พสกนิกรชาวจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกันแปรอักษรเป็นเลข 9 กลางรูปหัวใจ แสดงความจงรักภักดี

%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a5 %e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a5 %e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a5 %e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a5

ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนแต่งกายด้วยชุดสีดำ กว่า 1 พันคน ร่วมกันแปรอักษรเป็นเลข 9 ไทย อยู่ตรงกลางรูปหัวใจ พร้อมยืนสงบนิ่ง ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 9 นาที

%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a5 %e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a5 %e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a5

เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ท่านเคยเสด็จ จังหวัดลำพูน ครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2501 ช่วยเหลือเกษตรกรและเหล่าพสกนิกร จนก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มากกว่า 100 โครงการ ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น

%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a5 %e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a5 %e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a5 %e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a5

โดยบรรยากาศตลอดทั้งวัน ยังคงมีพสกนิกรชาวจังหวัดลำพูน ต่างทยอยเดินทางมาลงนามถวายอาลัย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช อย่างต่อเนื่อง