ชาว จ.เพชรบุรี ร่วมแปรอักษรภายในโครงการชั่งหัวมัน

1768

ชาวจังหวัดเพชรบุรีกว่า 5,000 คน ร่วมแปรอักษรเป็นรูปเลข 9 ไทย ภายในรูปหัวใจ  เพื่อถวายอาลัยและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่บ้านของพ่อภายในโครงการชั่งหัวมัน

 

%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%88-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b1

หน่วยงานราชการ ผู้นำทุกศาสนา ทหาร ตำรวจ และประชาชนกว่า 5,000 คน ได้ร่วมกันแปรอักษรเป็นเลข 9 ไทย ล้อมรอบด้วยดวงใจ  เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช  ณ ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ภายในโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%88-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b1 %e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%88-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b1

การแปรอักษรครั้งนี้  ข้าราชการจะแต่งชุดปกติขาวไว้ทุกข์ยืนเป็นกรอบรูปหัวใจ  ส่วนนักเรียนนักศึกษายืนเป็นเลข 9 ไทย ขณะที่ประชาชนที่แต่งชุดสีดำจะยืนในหัวใจ  เพื่อสื่อความหมายถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของชาวเพชรบุรี  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงเลือกจังหวัดเพชรบุรี เป็นพื้นที่ในโครงการพระราชดำริที่มีมากถึง 23 โครงการ

%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%88-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b1

นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวถวายอาลัยตอนหนึ่งว่า  “ณ ที่แห่งนี้พระองค์ทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ซื้อที่ดินจากราษฎรบ้านหนองคอไก่  ตำบลเขากระปุก  อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 250 ไร่  ทรงพระราชทานชื่อว่า โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ โดยเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2552  ทรงวางหัวมันเทศญี่ปุ่นลงบนตาชั่งเพื่อเป็นการเปิดโครงการ และทรงขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรของสำนักงานเกษตรอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อปี  2556  จากพื้นที่ที่เคยแห้งแล้งและขาดแคลนน้ำ ในปัจจุบันโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์รวมพืชเศรษฐกิจนานาชนิด เป็นแหล่งผลิตพืชผัก พืชไร่  ไม้ผล และพืชนานัปการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นแก่พสกนิกรในพื้นที่”

%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%88-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b1

จากนั้นผู้ร่วมถวายอาลัยได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างพร้อมเพรียงกัน