ชาว จ.พระนครศรีอยุธยา แปรอักษร “ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป”

1750

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำพิธีสวดมนต์ 3 ศาสนา พร้อมร่วมแปรอักษรถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นข้อความว่า “ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป”

03

01

ประชาชนจาก 16 อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามารวมตัวกันเกือบ 3,000 คน เพื่อแปรอักษรเป็นข้อความว่า “ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป” ที่บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง  ตำบลบ้านใหม่  อำเภอพระนครศรีอยุธยา

04

การแปรอักษรครั้งนี้เพื่อเป็นการถวายอาลัยและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งเคยเสด็จพระราชดำเนินมาที่ทุ่งมะขามหย่องเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม  2555 พื้นที่แห่งนี้ถือเป็นที่ดินส่วนพระองค์ที่ทรงตั้งใจให้เป็นพื้นที่สำหรับการผันน้ำ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง