สะพานภูมิพลโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาจราจร

3829

ถนนวงแหวนอุตสาหกรรมรวมถึงสะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2  หนึ่งในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในด้านการแก้ปัญหาคมนาคม ทำให้การจราจรที่เคยติดขัดทุเลาลง นอกจากนี้ยังช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางให้กับประชาชน 

01

02

ภาพแห่งความปลื้มปิติเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเรือพระที่นั่งอังสนาที่กองทัพเรือจัดถวาย เพื่อทรงเป็นประธานเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ และทอดพระเนตรสะพานภูมิพล1 และสะพานภูมิพล2 บริเวณปากคลองลัดโพธิ์ ตําบลทรงคนอง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ท่ามกลางพสกนิกรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่นตลอดสองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

14

ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบทเผยว่า ปัจจุบันสะพานภูมิพลยังไม่ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เคยมีพระราชดำรัสกับราชเลขาธิการไว้ว่า “เราจะต้องมาที่นี่อีก” และมีความประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งเพื่อข้ามสะพานผ่านด้วยพระองค์เอง จึงจะถือว่าเป็นการเปิดอย่างเป็นทางการ ซึ่งสำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท เฝ้ารอที่จะรับเสด็จพระองค์อีกครั้งแต่ก็ไม่มีโอกาส

12 05

ถนนวงแหวนอุตสาหกรรมรวมถึงสะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2 เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานไว้เมื่อปี พ.ศ.2538 เพื่อเป็นโครงข่ายถนนรองรับการขนส่งและลำเลียงสินค้า จากกรุงเทพมหานคร ไปยังพื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการและภูมิภาคอื่นๆ อย่างเป็นระบบ

16

จนได้ชื่อว่าเป็นสะพานขึงแฝดแห่งแรกในประเทศไทย ทอดยาวข้ามลำน้ำสายเดียวกันถึงสองช่วง โดยเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนรัชดาภิเษกและถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกเพื่อเลี่ยงเมือง รวมทั้งมีทางขึ้นลงหลายจุด ทำให้รถบรรทุกไม่ต้องวิ่งเข้าไปในตัวเมือง อันเป็นสาเหตุของปัญหาจราจร

15

อีกหนึ่งโครงการในพระราชดำริ ล้วนมาจากพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการวางแผนระบบการจราจรและขนส่ง ซึ่งผู้ที่ได้มีโอกาสใช้สะพานแห่งนี้ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ  เพราะก่อนหน้าจะมีสะพาน ต้องใช้ระยะเวลาเดินทางจากราษฎร์บูรณะไปยังจังหวัดสมุทรปราการถึง 3 ชั่วโมง

10

ถนนวงแหวนอุตสาหกรรมรวมถึงสะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2  ถือเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริอันเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ประชาชน ปัญหาการจราจรที่เคยติดขัดก็เบาบางลงอย่างมาก ดังที่ประจักษ์ให้เห็นเป็นรูปธรรมตั้งแต่เปิดใช้โครงการจวบจนปัจจุบัน

วัลภา ปัญญาสรรเสริญ

รายงาน