มทร.ล้านนาแปรอักษรรูปหัวใจถวายความอาลัย

1037

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีถวายความอาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยมีการแปรอักษรเป็นรูปหัวใจ ภายในเป็นตัวเลขเก้าไทย แสดงความหมายว่า รัชกาลที่9 อยู่ในดวงใจคนไทยตลอดไป

01 01-1 01-2 01-3

นักศึกษาและคณาจารย์รวมทั้งบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากว่า 1000 คน ร่วมใจกันแปรอักษรเป็นรูปหัวใจภายในเป็นตัวเลขเก้าไทย ที่บริเวณมณฑลพิธีภายในมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงความอาลัย และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนอกจากนี้ทั้งบุคลากรและนักศึกษาร่วมกันกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

01-7 01-8 01-10 01-11

โดยตลอดระยะเวลา 70 ปี มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ถวายงานในโครงการหลวงและโครงการพระราชดำริ  ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ อันล้นพ้น นักศึกษา และคณาจารย์ได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริมาสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นเวทีแห่งการฝึกฝน วิจัย พัฒนา และต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อถ่ายทอดสู่ชุมชนต่อไป

01-13 01-14 01-15 01-16