ชาวพิจิตรแปรอักษรถวายอาลัยในหลวง รัชกาลที่ 9

2097

ชาวจังหวัดพิจิตร 2,000 คน ร่วมแปรอักษรเพื่อถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รวมทั้งถวายสัตย์ปฏิญาณตั้งปณิธานทำความดีเดินตามพ่อของแผ่นดิน

03

02

ข้อความแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่เห็นอยู่นี้ เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวจังหวัดพิจิตร ที่รวมตัวกันแปรอักษรเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเลข 9 ไทย ที่บริเวณศาลากลางจังหวัด แม้สภาพอากาศจะร้อนอบอ้าว  แต่ทุกคนต่างยินดีที่ได้มีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดี  และถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

05-%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4

08

นอกจากนี้ นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้นำข้าราชการพสกนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีถวายอาลัย โดยร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 9 นาที  จากนั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  ถวายสัตย์ปฏิญาณ ตั้งปณิธานทำความดี  เดินตามพ่อของแผ่นดินที่ทรงงานตลอดระยะเวลาการครองราชย์ 70 ปี