คีตราชันผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจของนักดนตรีไทย

1815

อดีตนายตำรวจวงดุริยางค์กรมตำรวจ เผยความประทับใจที่เคยถวายการบรรเลงเพลง เนื่องในวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรสแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจของนักดนตรีไทยทั้งประเทศ 

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9b

ความฝันอันสูงสุด 1 ใน 48 บทเพลงพระราชนิพนธ์ถูกขับร้องโดย ร้อยตำรวจตรีปรีชา ภมรพิบูลย์ เพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นบทเพลงที่พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9b %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9b

หากย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 40 ปีที่แล้ว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วงดุริยางค์กรมตำรวจถวายการบรรเลงเพลง ณ พระราชวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องในวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส โดยขณะนั้นมีร้อยตำรวจตรี ปรีชา เป็นนักร้องนำ ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9b

ไม่ต่างจากพันตำรวจตรีด็อกเตอร์ทีฆา โพธิเวส อดีตหัวหน้าวงดุริยางค์กรมตำรวจ ที่นอกจากจะเคยบรรเลงบทเพลงถวายพระองค์อย่างใกล้ชิด ยังมีโอกาสเข้าเฝ้าถวายเครื่องดนตรีแด่พระองค์ท่าน เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์การสอนดนตรีให้กับข้าราชบริพาร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นครูสอนด้วยพระองค์เอง

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9b %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9b

เนื่องจากพระองค์มีพระปรีชาสามารถทรงเครื่องดนตรีได้หลายชนิดทั้งประเภทเครื่องลม เช่น แซกโซโฟน คลาริเนต และประเภทเครื่องทองเหลืองต่างๆอีกหลายชนิด กระทั่งเกิดแตรวงชื่อว่า วงสหายพัฒนา ซึ่งมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นหัวหน้าวง

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9b

ทั้งสองคนเล่าความประทับใจให้ฟังว่า ทุกครั้งที่บรรเลงเพลงเสร็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจะมีพระราชดำรัสถามด้วยความห่วงใย  และได้มีโอกาสนั่งฟังพระองค์ทรงบรรเลงบทเพลงกับพระสหายจนถึงสว่าง

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9b

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นสังคีตกวีแห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงเป็นแรงบันดาลใจของนักดนตรีไทยทั้งประเทศ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ อดีตนายตำรวจทั้งคู่ยืนยันว่าจะสืบทอดบทเพลงและความสามารถทางดนตรีนี้ ให้ลูกศิษย์และประชาชนทุกคนได้เรียนรู้ต่อไป จนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

กรองทอง  จันทะบุรม

 รายงาน