อ่างเก็บน้ำห้วยยางพระราชดำริ พลิกชีวิตหมู่บ้านขอทานที่สกลนคร

2152

ชาวบ้านห้วยยาง ต.เหล่าโพนค้อ  อ.โคกศรีสุพรรณ  จ.สกลนคร ในอดีตมีอาชีพขอทานทั้งหมู่บ้าน เพื่อหาข้าวและเงินประทังชีวิตสมาชิกในครอบครัว เนื่องจากแม้มีผืนดินทำกินแต่ก็แห้งแล้ง กระทั่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเยือนหมู่บ้านและมีพระราชดำริให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ พลิกชีวิตของหมู่บ้านขอทานนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

1

หมู่บ้านห้วยยาง ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร  หรือที่ในอดีตรู้จักกันในชื่อ หมู่บ้านขอทาน  เพราะชาวบ้านกว่า 400  ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้มีอาชีพหลักคือ ขอทาน โดยจะขึ้นรถกระบะและเร่ขอทานตามจังหวัดต่างๆ  แต่วันนี้กลับพลิกผันหันมาทำการเกษตรไม่แร้นแค้นและยากจนเหมือนอดีต เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชประทานของขวัญอันล้ำค่าให้แก่พวกเขา คือ  แหล่งน้ำที่บันดาลชีวิตใหม่

นางบุญช่วย ยางธิสาร ชาวบ้านห้วยยาง ยอมรับว่าชีวิตเมื่อ 10 ปีก่อนแร้นแค้น เธอต้องเป็นขอทานมาตั้งแต่ยังเด็ก และจำความได้จนกระทั่งอายุ 30  ปี เพื่อหาข้าวและเงินเลี้ยงครอบครัวแม้จะไม่เต็มใจ โดนผู้คนดูถูก แต่เพื่อให้หลายชีวิตในครอบครัวอยู่รอด

20

ปี 2527 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จพร้อมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และมีพระราชดำริให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยยาง   ปี 2532  พระองค์เสด็จพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเปิดอ่างเก็บน้ำและเสวยพระกระยาหารค่ำเลี้ยงต้อนรับทูตานุทูตจากต่างประเทศ ณ   สถานที่นี้

11 7

นับตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำห้วยยางในการเกษตรเพื่อเลี้ยงชีพโดยทิ้งชีวิตขอทานในอดีต  ปัจจุบันผืนดินแห่งนี้กลับอุดมสมบูรณ์ แม้ในอดีตชาวบ้านจะพยายามเจาะน้ำบาดาลใต้พื้นลึกถึง  40  เมตรก็ไร้น้ำ

สายพระเนตรของพระองค์ยังยาวไกลขยายพื้นที่ใกล้อ่างเก็บน้ำห้วยยาง ก่อสร้างโดยใช้ชื่ออ่างเก็บน้ำห้วยโท  เพื่อเอื้อประโยชน์การใช้น้ำแก่ชาวบ้านโพนงาม  ต.หนองบ่อ  อ.นาแก  จ.นครพนม อีกด้วย

24 4

ด้านชีวิตความเป็นอยู่ชาวบ้านห้วยยางที่อดีตลือชื่อเป็นหมู่บ้านขอทาน ปัจจุบันเกือบ 200 ครัวเรือน ยึดอาชีพเพาะพันธุ์ไม้จำหน่ายส่งทั่วประเทศ บางส่วนเป็นลูกจ้างและทำนา ซึ่งพวกเขายังยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ทรงสอน เพราะสามารถพลิกชีวิตชาวบ้านที่นี่ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน

สิกิตตรี   เกิดมงคล

รายงาน