เผยความในใจเด็กน้อยในอดีต ที่เคยดูแลช้างเผือกคู่บารมี

1244

หนึ่งในช้างเผือกคู่บารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ พระเศวตสุรคชาธารฯ  ซึ่งเป็นช้างเผือกคู่บารมีที่พบในพื้นที่จังหวัดยะลา แม้ว่าช้างเผือกคู่บารมีตัวนี้จะล้มลงมานานเกือบ 40  ปี  แต่สำหรับเด็กชายวัย 10 ขวบ ที่ปรากฏในภาพถ่ายเคยเลี้ยงดูช้างของพระองค์ ยังคงจดจำเรื่องราวประทับใจมาจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าขณะนี้เขาจะมีอายุ 58 ปีแล้ว 

1

ภาพถ่ายเด็กชายวัย 10  ขวบ กำลังยืนมองลูกช้างพลาย ถูกถ่ายไว้ระหว่างพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาทำพิธีสมโภชและขึ้นระวางช้างตามแบบโบราณราชประเพณี บริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือกในเขตเทศบาลเมืองยะลา เมื่อวันที่  11  มีนาคม  ปีพุทธศักราช  2511

28

เด็กชายวัย 10 ขวบในวันนั้นคือ ธนิต คุมภะสาโน หัวหน้าแผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3  จังหวัดยะลา  ปัจจุบันเขามีอายุ 58 ปี ที่ยังคงจดจำเรื่องราวได้เป็นอย่างดีว่า ช่วงวัยเด็กเขาเคยมีเพื่อนรักเป็นช้างพลายตัวเล็ก ที่ผลัดฝูงมาจากป่าในตำบลการอ อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา กระทั่งเขาได้เลี้ยงดูและผูกผันกับช้างมานานกว่า  3  เดือน

16

3 เดือนต่อมาช้างพลายตัวเล็กที่เขาผูกพันได้ถูกตรวจสอบโดยผู้ชำนาญการ กระทั่งพบว่าเป็นช้างที่มีรูปลักษณะตรงกับตำราคชลักษณ์มากถึง 11  ประการ และจัดอยู่ในตระกูลพรหมพงศ์ชื่อ ดามหัตถี สมควรขึ้นระวางเป็นพระยาช้างต้น

18 13

มาโนชญ์  บุญญานวัตร อดีตครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาเมืองยะลาในสมัยนั้น ได้เขียนเรื่องราวของช้างพลายน้อยเมืองยะลาในสารานุกรมเรื่องวัฒนธรรมภาคใต้ ก่อนจะกลายเป็นพระเศวตรสุรคชาธาร หนึ่งในช้างคู่บารมีชั้น 7 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จากเรื่องราวที่เขาได้พบเห็นในอดีต

9 11

แม้ว่าพระเศวตรสุรคชาธารได้ล้มลงไปนานเกือบ 40  ปีแล้ว แต่รูปปั้นที่ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณสวนสาธารณะใจกลางเมืองยะลา  กลายเป็นอนุสรณ์สถานให้ชาวจังหวัดยะลา  และอดีตสหายของเศวตรสุรคชาธาร  ต่างภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้แสดงถึงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างหาที่สุดมิได้

15 17

เรื่องราวของช้างเผือกคู่บารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังคงถูกจารึกไว้คู่กับชาวจังหวัดเมืองยะลามาจนถึงวันนี้ เช่นเดียวกับคำสอนของพระองค์ที่จะสถิตในดวงใจของประสกนิกรชาวสามจังหวัดชายแดนใต้

ชนะชัย  แก้วผาง 

รายงาน