ชาวหัวหินจุดเทียน แสดงรำดาบ เล่นดนตรีแจ๊สบทเพลงราชนิพนธ์ถวายอาลัย

1079

ประชาชนในอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันจุดเทียนถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่หน้าพระราชวังไกลกังวล เนืองแน่น มีแสดงรำดาบ เล่นดนตรีแจ๊ส บทเพลงพระราชนิพนธ์

%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%a3 %e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%a3 %e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%a3

บรรยากาศบริเวณถนนเพชรเกษม ด้านหน้าพระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ช่วงค่ำ ของคืนที่ผ่านมา ยังคงมีประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ตำรวจ ทหาร ภาคเอกชน ตลอดจนกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ยังคงแต่งกายด้วยชุดสีดำไว้ทุกข์เดินทางมาร่วมจุดเทียนถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กันอย่างเนืองแน่น มีการยืนสงบนิ่ง และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา และเพลงต้นไม้ของพ่อ และเพลงพ่อของแผ่นดิน ก่อนจะปักเทียนลงบนที่จัดเตรียมไว้

%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%a3 %e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%a3 %e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%a3 %e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%a3

ภายภายหลังเสร็จสิ้น พิธีจุดเทียนถวายอาลัยแล้วมีการแสดงรำดาบโบราณ จากสำนักดาบพุทไธสวรรย์ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อร่วมถวายอาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ เนื่องจากสำนักดาบแห่งนี้ เคยได้รับพระราชทานธงไชยและตราเสื้อประจำสำนักดาบพุทไธสวรรย์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2500 หรือเกือบ 60 ปีแล้ว โดยการแสดงมา เริ่มต้นด้วยเพลงสายโลหิต สื่อความหมายถึงการเสียสละ เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน จากนั้นจึงรำดาบประกอบเพลงในละครเทิดพระเกียรติ ที่สำนักดาบแห่งนี้ ได้มีโอกาสร่วมแสดงหน้าพระพักตร์ และชุดสุดท้ายการรำหมู่อาวุธไทยโบราณ ซึ่งเป็นการกระบวนท่ารำดาบสมัยอยุธยา

%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%a3 %e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%a3 %e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%a3 %e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%a3

นอกจากนั้นยังมี วงดนตรีแจ๊ส มาบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ อาทิ เพลงค่ำแล้ว แสงเทียน ใกล้รุ่ง ชะตาชีวิต ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนที่มา ร่วมชมเป็นจำนวนมาก สำหรับผู้ที่มาแสดงทั้งสองชุดในวันนี้ ทุกคนต้องการของเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกถวายอาลัย ความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้

%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%a3 %e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%a3 %e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%a3 %e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%a3