ประกาศมติคณะรัฐมนตรี ให้วันที่ 14 ต.ค.59 เป็นวันหยุดราชการ

963

มติคณะรัฐมนตรี ล่าสุด

1. ประกาศให้วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้ประชาชนน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

2. ขอความร่วมมืองดจัดมหรสพ และการจัดงานรื่นเริงเป็นระยะเวลา 1 เดือน