3 ต.ค.นี้ เช้านี้ที่หมอชิต พาไปชมประติมากรรมแกะสลักน้ำแข็ง แห่งแรกในเมืองพัทยา-ใหญ่ที่สุดในอาเซียน อย่าพลาด!

2754

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b4คุณจุฑามาศ มังกรชัย ผู้สื่อข่าว “เช้านี้ที่หมอชิต” พาไปชมแลนด์มาร์กแห่งใหม่ในเมืองพัทยา “Frost Magical Ice of siam” สถานที่ท่องเที่ยวประติมากรรมแกะสลักแห่งแรกในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี บนพื้นที่ 19 ไร่ ที่รวบรวมทั้งประติมากรรมทรายขาว และประติมากรรมน้ำแข็งแกะสลักที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในอาเซียน%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b4 %e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b4 %e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b4โดยมีพื้นที่ด้านนอกจัดแสดงประติมากรรมทรายขาว ที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ผ่านตำนานของป่าหิมพานต์ ที่มีสัตว์ในตำนานกว่า 20 ตัว นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ พร้อมชมศิลปะที่มีความวิจิตรงดงาม ราวกับอยู่ในสรวงสวรรค์%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b4 %e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b4 ส่วนพื้นที่ด้านในโดมน้ำแข็ง จัดแสดงประติมากรรมน้ำแข็งแกะสลักขนาดใหญ่ ผ่านเรื่องราวของสยามประเทศ วรรณคดีไทย สถานที่สำคัญของไทย และวิถีชีวิตที่สวยงาม จากฝีมือช่างแกะสลักน้ำแข็งรางวัลระดับโลก%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b4 %e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b4 %e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b4และยังได้ชมความสวยงามพร้อมกิจกรรมสไลเดอร์น้ำแข็ง และดื่มเครื่องดื่มเย็นๆ ที่บาร์น้ำแข็งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายใต้อุณหภูมิติดลบ 10 องศาเซลเซียส %e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b4 %e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b4 %e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b4 %e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b4ติดตามเรื่องราวแบบเต็มๆได้ ในรายการ “เช้านี้ที่หมอชิต” วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคมนี้ เวลา 06.00-07.30 น. ทางช่อง7HD ความสุขครบรสกดเบอร์เดียว 35