ปริมาณน้ำลำน้ำเข็กเพิ่มสูง 2 เมตร ปิดน้ำตกแก่งซองชั่วคราว

863

นายอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลำน้ำเข็ก พบระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น 2 เมตรประกาศเตือนเตรียมรับมือน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน และสั่งปิดน้ำตกแก่งซองชั่วคราว

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88

นายธงชัย ตรีทิพยรักษ์ นายอำเภอวังทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ำลําน้ำเข็ก ที่น้ำตกแก่งซอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พบว่าระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 2 เมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และมีแนวโน้มน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากพื้นที่ต้นน้ำในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88 %e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88

จึงประกาศให้ปิดน้ำตกแก่งซองและงดเว้นการเล่นกิจกรรมทางน้ำทุกอย่างชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและชาวบ้านในพื้นที่ พร้อมทั้งให้ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำ รวมถึงปริมาณน้ำฝนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เบื้องต้นได้รับรายงานว่า ระดับน้ำในลำน้ำเข็กที่เพิ่มสูงขึ้นได้ไหลลงสู่แม่น้ำวังทอง และเริ่มมีน้ำเอ่อล้นคลองจระเข้ ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกแล้ว

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88

ล่าสุดนายอำเภอวังทองได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนในเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจและชุมชนเก่าแก่ของอำเภอวังทอง ให้เตรียมรับมือกับน้ำเหนือที่กำลังเดินทางไปซึ่งอาจจะเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชน  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ระดมกำลังเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแล้ว