ไต่บันไดไม้แห่งศรัทธา พิชิตผาภูทอก ดินแดนแฝงธรรมะ

1385

จังหวัดบึงกาฬ เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะ แต่ว่ามีสถานที่หนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวไปถึงแล้วไม่ควรพลาด ก็คือวัดเจติยาคีรีวิหาร หรือวัดภูทอก ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีทั้งความสวยงามทางธรรมชาติ และแฝงไว้ซึ่งเสน่ห์ทางธรรม 

เจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์จวน กุลเชษโฐ สูง 30 เมตร  ฐานส่วนล่างประดับประติมากรรมปั้นดินเผาด่านเกวียนบอกเล่าชีวประวัติ ส่วนกลางประดับด้วยโมเสคแก้วสีชมพูอมแดง และส่วนยอดปิดทองสว่างเรืองรอง สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้พุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้ พระผู้สร้างวัดเจติยาคิรีวิหาร หรือ วัดภูทอก ที่ได้กลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ จวบจนทุกวันนี้01 02 03การท่องเที่ยวเชิงพุทธรักษ์ ก็คือการท่องเที่ยวในเชิงแสวงบุญ หรือธรรมจาริกนั่นเองค่ะ ส่วนภูทอก ในภาษาอีสาน แปลว่าภูเขาที่โดดเดี่ยว ภูทอกที่นี่มี 2 ลูก คือภูทอกใหญ่ และภูทอกน้อย แต่ที่ให้นักแสวงบุญและนักท่องเที่ยวเข้าชม คือภูทอกน้อย ที่ดิฉันกำลังจะพาคุณผู้ชม เดินเท้าขึ้นไปพิชิตยอดภู09 13ทัศนียภาพของชั้นที่ 1 และ ชั้นที่ 2 ร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ และระหว่างเส้นทางจะมีข้อคิดและคติธรรมให้อ่าน เพื่อเตือนสติอีกด้วย

จุดเด่นของภูทอก คือสะพานเวียนรอบเขา ลักษณะเป็นบันไดไม้เวียนไปมาจนถึงชั้นที่ 7 ใช้ระยะเวลาก่อสร้างนานถึง 5 ปี โดยใช้แรงงานคนทั้งหมด ไม้ทุกแผ่น ตะปูทุกตัว ล้วนมาจากศรัทธาของชาวบึงกาฬ ที่สร้างขึ้นเปรียบเสมือนเส้นทางธรรม ที่น้อมนำสัตบุรุษ ให้หลุดพ้นจากโลกแห่งโลกียะ ด้วยความเพียรพยายามและความมุ่งมั่น10 11บริเวณชั้น 5 จะมีหน้าผาชื่อต่างๆ กัน เช่นผาเทพนิมิตร และ ผาผึ้ง ตลอดเส้นทางจะมีลานระเบียงเป็นที่พักอยู่ราว 20 แห่ง

นอกจากทิวทัศน์ที่งดงามแล้ว ชั้น 5 ยังมีกุฏิพระและศาลากลาง เป็นที่ปฏิบัติธรรม และมีสถานที่สำคัญคือพุทธวิหาร อันเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งมีความน่าอัศจรรย์คือ เป็นหินที่แยกตัวออกมาจากหินก้อนใหญ่ แต่ไม่ตกลงมา คล้ายกับพระธาตุอินทร์แขวนของพม่า12 18 06สะพานชั้น 6 นี่เอง ถือเป็นจุดวัดใจเลยล่ะค่ะ เนื่องจากเป็นทางเดินแคบๆ สูงชันติดริมหน้าผา แต่แฝงด้วยปริศนาธรรมที่เปรียบการเดินแต่ละก้าวเหมือนการเดินขึ้นสู่สวรรค์ ที่ต้องมีสติในทุกย่างก้าว เพราะถ้าเดินด้วยความประมาท ก็อาจจะพลัดตกลงมา เปรียบเหมือนตกนรกซึ่งบริเวณชั้น 6 นักท่องเที่ยวสามารถมากราบไหว้พระปางนาคปรก ประดิษฐานอยู่หน้าปากทางเข้าถ้ำพญานาค ที่ด้านในมีบ่อน้ำเล็กๆ ที่มีน้ำขังอยู่เกือบตลอดปียิ่งสูงเส้นทางก็ยิ่งยากลำบากขึ้นเรื่อยๆ ต้องเดินผ่านป่ารก เกาะเกี่ยวกิ่งไม้ ผจญภัยมาตลอดทาง แต่ถ้าได้ขึ้นมาถึงด้านบนแล้วคุ้มค่าจริงๆ20 19 16พื้นที่ขนาด 5 ไร่ของชั้นที่ 7 ไม่มีสิ่งก่อสร้างใดๆ มีเพียงดอกไม้และต้นไม้เท่านั้น บางคนขึ้นมาอาจจะไม่ประทับใจ แต่สำหรับบางคนถึงกับบอกว่านี่คือวิมานของเทวดาแท้ๆ

จุฑามาศ มังกรชัย รายงาน