สุดประทับใจคู่แม่ลูก “สิงหาพาแม่ปฏิบัติธรรม” ณ ไร่เชิญตะวัน

2578

วันแม่ที่ผ่านมา รายการเช้านี้ที่หมอชิตได้พาคู่แม่ลูกผู้โชคดีที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 10 คู่  เข้าร่วมกิจกรรม “สิงหาพาแม่ปฏิบัติธรรม” ที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย 

รายงาน-สุดประทับใจคู่แม่ลูก-“สิงหาพาแม่ปฏิบัติธรรม”-ณ-ไร่เชิญตะวัน-01 รายงาน-สุดประทับใจคู่แม่ลูก-“สิงหาพาแม่ปฏิบัติธรรม”-ณ-ไร่เชิญตะวัน-02 รายงาน-สุดประทับใจคู่แม่ลูก-“สิงหาพาแม่ปฏิบัติธรรม”-ณ-ไร่เชิญตะวัน-03

เช้าตรู่วันที่ 11 สิงหาคม คู่แม่ลูกพร้อมหน้าพร้อมตากันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อเตรียมเดินทางไปกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ มุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  เมื่อถึงที่เชียงรายแล้ว คู่แม่ลูกไปเยี่ยมชมความวิจิตรงดงามของวัดร่องขุ่น ก่อนเดินทางเข้าสู่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมคอร์สภาวนาสิงหาพาแม่ปฏิบัติธรรม  หลังจากสมาทานศีล 8 แล้ว จึงได้เข้ากราบนมัสการพระอาจารย์ใหญ่และรับฟังธรรมเพื่อทำความเข้าใจในการฝึกจิตปฏิบัติธรรม

รายงาน-สุดประทับใจคู่แม่ลูก-“สิงหาพาแม่ปฏิบัติธรรม”-ณ-ไร่เชิญตะวัน-04 รายงาน-สุดประทับใจคู่แม่ลูก-“สิงหาพาแม่ปฏิบัติธรรม”-ณ-ไร่เชิญตะวัน-05 รายงาน-สุดประทับใจคู่แม่ลูก-“สิงหาพาแม่ปฏิบัติธรรม”-ณ-ไร่เชิญตะวัน-06 รายงาน-สุดประทับใจคู่แม่ลูก-“สิงหาพาแม่ปฏิบัติธรรม”-ณ-ไร่เชิญตะวัน-07

ทุกวันที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่ คู่แม่ลูกจะต้องตื่นกันแต่เช้าตรู่เพื่อสวดมนต์ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ และเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฎฐาน 4 พร้อมกับธรรมจารีย์คนอื่นๆ  ในวันที่ 12 สิงหาคม หลังจากทำวัตรเช้าเสร็จแล้ว ธรรมจารีย์ทุกคนได้ออกมาเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบที่หน้าประตูชัยไร่เชิญตะวันเพื่อทำบุญใส่บาตร โดยมีพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เป็นผู้เดินนำขบวนพระสงฆ์

รายงาน-สุดประทับใจคู่แม่ลูก-“สิงหาพาแม่ปฏิบัติธรรม”-ณ-ไร่เชิญตะวัน-08 รายงาน-สุดประทับใจคู่แม่ลูก-“สิงหาพาแม่ปฏิบัติธรรม”-ณ-ไร่เชิญตะวัน-09 รายงาน-สุดประทับใจคู่แม่ลูก-“สิงหาพาแม่ปฏิบัติธรรม”-ณ-ไร่เชิญตะวัน-10

อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ฟังธรรมเรื่อง ชั่วโมงทองคำจากพระอาจารย์ ลูกๆจะได้ข้อคิดและเห็นความสำคัญของเวลาอันมีค่า ได้ใช้โอกาสนี้ดูแลผู้มีพระคุณอย่างดีที่สุด ก่อนที่จะทำพิธีขอขมาบุพการี นับเป็นช่วงเวลาที่เปี่ยมไปด้วยความตื้นตันใจ ที่ลูกๆได้มีโอกาสขอขมาลาโทษ ได้บอกรักคุณแม่ ถือชั่วโมงทองคำที่มีค่าสำหรับคู่แม่ลูกทุกคน

รายงาน-สุดประทับใจคู่แม่ลูก-“สิงหาพาแม่ปฏิบัติธรรม”-ณ-ไร่เชิญตะวัน-12 รายงาน-สุดประทับใจคู่แม่ลูก-“สิงหาพาแม่ปฏิบัติธรรม”-ณ-ไร่เชิญตะวัน-13 รายงาน-สุดประทับใจคู่แม่ลูก-“สิงหาพาแม่ปฏิบัติธรรม”-ณ-ไร่เชิญตะวัน-14 รายงาน-สุดประทับใจคู่แม่ลูก-“สิงหาพาแม่ปฏิบัติธรรม”-ณ-ไร่เชิญตะวัน-15

ในวันสุดท้ายหลังจากสวดมนต์ทำวัตรเสร็จแล้ว พระอาจารย์ ว.วชิรเมธีได้พาธรรมจารีย์ทุกคนเดินจงกลมอย่างมีสติ มาที่วิปัสสนาคาร วิหารดินไร่เชิญตะวัน เพื่อเข้ามานั่งฟังปาฐกถา ทบทวนธรรม เสียงแผ่เมตตาจากธรรมจารีย์ทุกคนดังกึกก้อง เพื่อร่วมอุทิศผลบุญกุศลในการมาปฏิบัติธรรมครั้งนี้ร่วมกัน ก่อนจะสมาทานศีล 5 และกราบลาพระรัตนตรัย จบกิจกรรมคอร์สภาวนา ด้วยความสุขอิ่มเอมใจกันถ้วนหน้า ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่คู่แม่ลูกจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดกัน เป็นการกระชับความสัมพันธ์ พร้อมๆกับการทำบุญร่วมกันในช่วงวันแม่แห่งชาติปีนี้ค่ะ

 วาเนสสา สมัคศรุติ รายงาน