นักเรียนโรงเรียนเสิงสาง แปรขบวนภาพวาด แม่ของแผ่นดิน

1904

นักเรียนโรงเรียนเสิงสาง จ.นครราชสีมา กว่า 120 คน แปรขบวนภาพวาด 84 ปี แม่ของแผ่นดิน ก่อนนำไปจัดแสดงในนิทรรศการเทิดพระเกียรติ

นักเรียนโรงเรียนเสิงสาง-แปรขบวนภาพวาด-แม่ของแผ่นดิน-01 นักเรียนโรงเรียนเสิงสาง-แปรขบวนภาพวาด-แม่ของแผ่นดิน-02 นักเรียนโรงเรียนเสิงสาง-แปรขบวนภาพวาด-แม่ของแผ่นดิน-03

บริเวณสนามโรงเรียนเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัด นครราชสีมา นายวีระยุทธ เพชรประไพ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะ โรงเรียนเสิงสาง นำนักเรียนร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญ  พระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559

นักเรียนโรงเรียนเสิงสาง-แปรขบวนภาพวาด-แม่ของแผ่นดิน-04 นักเรียนโรงเรียนเสิงสาง-แปรขบวนภาพวาด-แม่ของแผ่นดิน-05

โดยให้นักเรียนทั้งชายหญิงที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดเสมือนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ รวม 124 คน ถือภาพวาด 124 ภาพ แปรรูปขบวนเป็นเลขอารบิก 84 ซึ่งเป็นเลขที่ตรงกับพระชนมายุของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน ในโอกาสมหามงคล

นักเรียนโรงเรียนเสิงสาง-แปรขบวนภาพวาด-แม่ของแผ่นดิน-06 นักเรียนโรงเรียนเสิงสาง-แปรขบวนภาพวาด-แม่ของแผ่นดิน-07

ผลงานที่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเสิงสางได้ร่วมกันสร้างสรรค์มีทั้งจิตรกรรมภาพวาดและศิลปะการปะติด สร้างภาพเสมือนองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่มีความงดงามวิจิตร ใช้เวลาในการดำเนินการมานานนับเดือนกว่าจะได้ผลงานอย่างที่เห็น ซึ่งทุกคนที่ช่วยกันจัดทำผลงานต่างมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อแม่ของแผ่นดิน

นักเรียนโรงเรียนเสิงสาง-แปรขบวนภาพวาด-แม่ของแผ่นดิน-08 นักเรียนโรงเรียนเสิงสาง-แปรขบวนภาพวาด-แม่ของแผ่นดิน-09 นักเรียนโรงเรียนเสิงสาง-แปรขบวนภาพวาด-แม่ของแผ่นดิน-10

หลังจากที่แปรขบวนเพื่อเฉลิมพระเกียรติแล้ว ได้รวบรวมภาพวาดทั้งหมดไปจัดแสดงในนิทรรศการเทิดไท้องค์ราชินี วันแม่แห่งชาติ 84 พรรษา 84 ภาพวาด ภายในหอศิลป์เสิงสาง โรงเรียนเสิงสาง ซึ่งหากผู้ใดสนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ตามวันและเวลาราชการไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม