กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

1927

กลุ่มผู้ประกอบการร้านเบเกอรี่และขนมหวาน จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกันจัดทำเค้กเฉลิมพระเกียรติวันแม่ สูงเกือบสองเมตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ(รวมกิจกรรม+รวมจังหวัด)-01 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ(รวมกิจกรรม+รวมจังหวัด)-02

กลุ่มผู้ประกอบการร้านเบเกอรี่และขนมหวานในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี ได้ร่วมกันจัดทำเค้กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ขึ้น โดยในปีนี้ ทางกลุ่มได้ทำเป็นเค้กความสูงเกือบสองเมตรโดยใช้ เนยขาวและครีมตกแต่งหน้าเค้กเป็นดอกไม้นานาชนิด ทั้งดอกมะลิ ดอกกุหลาบและดอกช่อเอื้องที่มาร้อยเรียงรวมกันเป็นพวงมาลัยขนาดใหญ่  รวมถึงตกแต่งบริเวณรอบๆด้วยลวดลายไทยที่วิจิตรบรรจง โดยเน้นโทนสีฟ้า สีขาวและสีเหลือง สำหรับ เค้กเฉลิมพระเกียรตินี้จะนำไปตั้งโชว์ไว้ที่บริเวณถนนคนเดินปากแพรก เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการชมความสวยงามได้ร่วมรับชมอย่างใกล้ชิด

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ(รวมกิจกรรม+รวมจังหวัด)-03 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ(รวมกิจกรรม+รวมจังหวัด)-04

ที่โรงเรียนยอแซฟ จังหวัดพิจิตร ผู้บริหารโรงเรียนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 3 ได้นำพวงมาลัยมะลิ มาร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิต ให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ที่มีกับลูก รวมถึงแสดงความรักความผูกพันธุ์ที่แม่มีให้กับลูกที่ผ่านมาครั้งแต่เยาว์วัยจนถึงเติบใหญ่

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ(รวมกิจกรรม+รวมจังหวัด)-05 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ(รวมกิจกรรม+รวมจังหวัด)-06 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ(รวมกิจกรรม+รวมจังหวัด)-08 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ(รวมกิจกรรม+รวมจังหวัด)-09

โดยทางโรงเรียน ได้ ให้เด็กนักเรียนแสดงความรักด้วยภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยซาบซึ้งจากใจของแม่และลูกถึงกับแม่ ที่ร่วมกิจกรรมหลั่งน้ำตาด้วยความรักและความห่วงใย

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ(รวมกิจกรรม+รวมจังหวัด)-12 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ(รวมกิจกรรม+รวมจังหวัด)-13 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ(รวมกิจกรรม+รวมจังหวัด)-15 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ(รวมกิจกรรม+รวมจังหวัด)-16

ส่วนที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐ์กิจพอเพียง โรงเรียนกุลโน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ โดยให้เด็กนักเรียนระดับชั้น ป. 6 จำนวนกว่า 100 คน ได้ช่วยกันลงแขกปักดำปลูกต้นข้าวหอมมะลิ บนเนื้อที่ 1 ไร่ ภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐ์กิจพอเพียงฯ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ อีกทั้งยังเป็นการให้เด็กนักเรียนได้มีความสามัคคี เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตเกษตรกร และวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน อันดีงามในการดำรงชีวิตของคนไทยในสมัยก่อน