ช้างแสนรู้สวนนงนุช ร่วมเก็บขยะกวาดถนน 1 ความดีถวายแม่หลวง

1315

ช้างแสนรู้ 5 เชือกจากสวนนงนุชพัทยา ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เก็บขยะ กวาดถนน 1 ความดีถวายแม่หลวง

5 4

นางศิริพร ปิ่นล่ม นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้วเป็นประธานเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เก็บขยะไหล่ทาง ล้าง และกวาดถนน บริเวณปากทางเข้าสวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหามหาราชินี โดยมี ช้างแสนรู้ 5 เชือก ถือไม้กวาด ถุงดำ ร่วมกับพนักงานสวนนงนุชพัทยา เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เทศบาลตำบล  เขาชีจรรย์ อสม. ชมรมผู้สูงอายุ และพนักงานบริษัท  จตุมาร์ จำกัด จำนวนกว่า 100 คน ร่วมทำกิจกรรมนี้   ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอย่างมาก

2 1 3

นางศิริพร บอกว่าได้ร่วมกับทุกภาคส่วน ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ รวมพลังทั้งคนและช้างสร้างหนึ่งความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่แม่ของแผ่นดิน และยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้คนไทยหันมารักษาความสะอาด ไม่ทำลายทัศนียภาพที่สวยงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยว