ลูกชายวัย 28 ปีสละไตให้แม่ในวันแม่แห่งชาติ

810

หนุ่มเชียงรายวัย 28 ปีสละไต 1 ข้างให้แม่ซึ่งป่วยโรคไตวาย  โดยจะมีการผ่าตัดปลูกถ่ายไตในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมนี้

1 2 3

นางอุลัย  สวยงาม  อายุ 52 ปี  ซึ่งป่วยเป็นโรคไตวายและต้องเข้ารับการฟอกเลือดล้างไตสัปดาห์ละ 3 วันที่ห้องฟอกไตเทียมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  แสดงความตื้นตันใจ  หลังนายยุทธศาสตร์ สวยงาม ลูกชายวัย  28  ปี ได้เสียสละไต 1 ข้างให้กับผู้เป็นแม่ด้วยความรักและความเป็นห่วง  เนื่องจากสงสารที่เห็นแม่ต้องมาฟอกเลือดล้างไต   และเพื่อมอบเป็นของขวัญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559  โดยจะมีการปลูกถ่ายไตที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในวันที่ 12 สิงหาคมนี้

4 7

นายแพทย์ปัญจพล กอบพึ่งตน  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านอายุรแพทย์ ด้านโรคไต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กล่าวว่า  มีความพร้อมในการผ่าตัดปลูกถ่ายไต  โดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทำการผ่าตัดปลูกถ่ายไตที่โรงพยาบาลเชียงราย โดยใช้ทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญในทุกๆ ด้าน  ขณะนี้ทั้งผู้รับและผู้ให้ได้ผ่านการตรวจสุขภาพร่างกายและจิตใจแล้ว    รอผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายอวัยวะไตในวันศุกร์ 12 สิงหาคมนี้