เที่ยวชมนิทรรศการมีชีวิต สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ

1174

ในช่วงเทศกาลวันแม่ มีสถานที่ที่น่าสนใจให้คุณลูกๆ จูงมือคุณแม่ไปเที่ยวชมความสวยงามของพันธุ์ไม้นานาชนิด และเรียนรู้เรื่องราวโครงการพระราชดำริ ผ่านนิทรรศการรูปแบบมีชีวิต  ในงาน “สีสรรพรรณไม้  เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 10 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ

1 2 4

ปลานวลจันทร์ทะเล และปลาจาระเม็ดทอง เป็นสัตว์ชายฝั่งที่เพาะเลี้ยงได้สำเร็จตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นทางเลือกแทนการออกเรือไปจับในทะเลที่ห่างไกล เช่นเดียวกับปลาเทพา และกุ้งสมเด็จหรือกุ้งก้ามกราม ที่ทรงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดไทยที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ อันจะเป็นการสร้างรายได้ ทั้งยังเพิ่มสารอาหารโปรตีนแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในชนบท

6 7 8 9

สำหรับกรมวิชาการเกษตร ได้จัดนิทรรศการขยายผลโครงการฟาร์มตัวอย่างบนพื้นที่สูง พร้อมผลิตผลทางการเกษตร เช่นเมล็ดกาแฟอาราบิก้า และมะคาเดเมีย ขณะที่กรมการข้าว มีการจำลองแปลงสาธิตการทำนาขั้นบันได จัดแสดงพันธุ์ข้าวไร่ และพันธุ์ข้าวนาที่สูง

นอกจากนี้ ยังมีโมเดลจำลอง แสดงเรื่องราวความเชื่อมโยงของการอนุรักษ์ดิน อนุรักษ์น้ำ และฟื้นป่า ส่วนใครที่สนใจการทอผ้า สามารถมาทดลองสาวไหมแบบโบราณ ชมการเลี้ยงไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน โดยครูภูมิปัญญาจากศูนย์ศิลปาชีพอีสานใต้ จังหวัดสุรินทร์

10 11 13

ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติบ้านเล็กในป่าใหญ่ เรียนรู้วิวัฒนาการของผีเสื้อหลากสี พร้อมเดินศึกษาพันธุ์ไม้นานาชนิดในเส้นทางป่าจำลอง ซึ่งการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ จะช่วยให้ทุกคนได้ซาบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย  ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร

14 19 16

นอกจากองค์ความรู้ที่ได้รับแล้ว คุณผู้ชมจะได้สนุกสนาน และตื่นตาตื่นใจกับซุ้มสัตว์แปลกหายาก เช่น ตัวแบล็คแอนด์ไวท์เตกู เต่าซูลคาต้า ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก กิ้งก่าเบียร์ดดราก้อน และสัตว์เลี้ยงทางเลือกอย่างแพรี่ด๊อก พร้อมเลือกซื้อสินค้าจากตลาดเกษตรกร ซึ่งได้นำสินค้าผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่ผ่านการรับรองคุณภาพว่าสะอาด ปลอดสารพิษมาจัดจำหน่าย และปิดท้ายด้วยการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของพรรณไม้อนุรักษ์ และพรรณไม้ที่เกี่ยวเนื่องในโครงการพระราชดำริ คุณผู้ชมที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ มากันได้ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม

จุฑามาศ มังกรชัย รายงาน