เกาะติดภารกิจย้ายเสือวัดป่าหลวงตาบัวฯ

837

ทีมข่าวเช้านี้ที่หมอชิตยังคงเกาะติดภารกิจการขนย้ายเสือทั้งหมด 137 ตัว ในวัดป่าหลวงตาบัวฯ ที่อำเภอไทรโยค    จังหวัดกาญจนบุรี   โดยวันจันทร์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถขนย้ายเสือได้เพียง 2 ตัวเท่านั้น กระทั่งเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่สามารถขนย้ายเสือได้มากถึง  12  ตัว โดยไม่มีการต่อต้านจากทางวัดและชาวบ้าน

สัตวแพทย์ประจำกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชวางยาสลบเสือแต่ละตัว ก่อนจะลำเลียงพวกมันขึ้นมายังกรงที่เตรียมไว้

พวกเขาจำเป็นต้องติดตามอาการของพวกมันอย่างใกล้ชิดหลังให้ยาสลบ โดยเฉพาะอัตราการหายใจของเสือแต่ละตัว  ยาสลบจะออกฤทธิ์ในร่างกายของเสือแต่ละตัวไม่ถึง 30  นาที ฉะนั้นเจ้าหน้าที่ต้องเร่งลำเลียงเสือเข้ากรงก่อนพวกมันจะรู้สึกตัว

เสือทั้งหมด 7 ตัวนี้ กำลังถูกรถบรรทุก 2 คัน ลำเลียงออกจากวัดป่าหลวงตาบัวฯ  เพื่อไปส่งยังสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน ในจังหวัดราชบุรี โดยมีทีมสัตว์แพทย์คอยดูแลระหว่างการนำส่ง พวกเราใช้เวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมงครึ่ง กระทั่งขบวนรถบรรทุกเสือเดินมาถึงศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน

กรงเสือแต่ละกรงถูกทำความสะอาดไว้เป็นอย่างดี  เพื่อรองรับเสือจากวัดป่าหลวงตาบัว ฯ  ที่นี่คือบ้านใหม่ของพวกมัน  เสือบางตัวยังคงหลับระหว่างเดินทางมาที่นี่

เสือสายพันธุ์เบงกอลเหล่านี้ค่อนข้างคุ้นชินกับมนุษย์ดังนั้นจึงไม่ค่อยดุร้าย แต่พวกมันยังคงมีพฤติกรรมความเป็นสัตว์ป่าอยู่บ้าง  ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องระวังตัวทุกขั้นตอน

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน  จังหวัดราชบุรี เนื้อที่กว่า  2 พันไร่   ในภูมิประเทศราบติดภูเขาเป็น 1 ใน สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าที่ถูกเลือกให้เป็นสถานีเก็บรักษาเสือจากวัดป่าหลวงตาบัว  โดยปัจจุบันสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแห่งนี้อยู่ระหว่างการขยายพื้นที่รองรับสัตว์ป่าให้ได้เป็นจำนวนมาก

07 01 06

 ชนะชัย  แก้วผาง 

รายงาน