คมธรรมประจำวันฯ วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2559 ตอน บุหรี่

586


ประกาศ อิสรภาพ จากบุหรี่
ชีวิตดี ขึ้นมา ทันตาเห็น
โรคก็ส่าง เคราะห์ก็ซา ชีวาเย็น
จะกลายเป็น คนเกิดใหม่ ในบัดดล