ธปท.จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

1873

ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี  ฉบับราคา 100 บาท  เริ่มจำหน่ายวันที่  9  มิถุนายนนี้

โดยธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 70 บาทที่จัดพิมพ์ในครั้งนี้ จำนวน 20 ล้านฉบับ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

ภาพด้านหน้าธนบัตรเชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ  ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์  และพระสังวาลปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ  เป็นภาพประธาน

ส่วนภาพด้านหลังธนบัตรเชิญพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์  ทรงพระแสงขรรค์ชัยศรี ทรงยืนเบื้องหน้าพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

ธนบัตรที่ระลึกนี้ มีความกว้าง 89 มิลลิเมตร  ยาว 162 มิลลิเมตร  มีลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงที่สำคัญ คือ  ภาพประธานด้านหน้าและด้านหลัง พิมพ์ด้วยลายพิมพ์เส้นนูน  มีลักษณะคมชัด จะรู้สึกสะดุดเมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือ

ตัวเลขไทย “๗๐” ที่ด้านหน้าและด้านหลัง พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษ เมื่อพลิกไปมา จะเป็นประกายระยิบระยับ

ส่วนตัวเลขอารบิก “70” ที่ด้านหลังธนบัตร  พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษสลับสี  เมื่อพลิกไปมาจะเปลี่ยนจากสีทองเป็นสีเขียว

ภายในรูปพระครุฑพ่าห์ที่ด้านหน้าธนบัตร มีตัวเลขแฝงเป็นตัวเลขอารบิก “70” ซ่อนไว้ จะมองเห็นได้เมื่อเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่าง

ลายรัศมีและลายพื้นเบื้องหลังภาพประธานทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเรืองแสงเมื่อส่องภายใต้รังสีเหนือม่วง

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะนำธนบัตรที่ระลึกออกใช้ในวันที่  9  มิถุนายนนี้  โดยจ่ายแลกพร้อมแผ่นบรรจุในราคา 100 บาท  รายได้ส่วนต่างจากการจ่ายแลกธนบัตรทั้งหมดจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อขอแลกซื้อได้ที่ธนาคารพาณิชย์  ธนาคารออมสิน  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธปท.จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกฉลองสิริราชสมบัติครบ-70-ปี ภาพที่2 ธปท.จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกฉลองสิริราชสมบัติครบ-70-ปี ภาพที่3ธปท.จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกฉลองสิริราชสมบัติครบ-70-ปี ภาพที่8

ขอบคุณภาพจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย