เร่งย้ายปลานับแสนตัวที่วัดอุโมงค์ จ.เชียงใหม่ หลังบ่อน้ำแห้งขอด

910

สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือไม่เพียงส่งผลกระทบกับผู้คนเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงปลาในบ่อน้ำวัดอุโมงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีนับแสนตัว  และทยอยตายไปก่อนหน้านี้แล้วจากปริมาณน้ำที่แห้งขอด  กระทั่งมีนักท่องเที่ยวโพสต์ภาพขอความช่วยเหลือ ล่าสุดมีชาวบ้านและกลุ่มจิตอาสาช่วยกันขนย้ายปลาทั้งหมดไปไว้ที่แหล่งน้ำแห่งใหม่แล้ว  

ชาวตำบลสุเทพพร้อมนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเจ้าหน้าที่ ช่วยกันลากอวนนำปลาขึ้นรถที่เตรียมน้ำไว้ ก่อนนำไปปล่อยตามแหล่งน้ำที่ยังมีอยู่ เพื่อช่วยเหลือปลากว่าหนึ่งแสนตัวที่อยู่ในบ่อปลาขนาดใหญ่พื้นที่กว่า 3 ไร่ ของวัดอุโมงค์ หรือ สวนพุทธธรรม วัดเก่าแก่ของจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากก่อนหน้านี้มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปให้อาหารปลาโพสต์ภาพพร้อมข้อความขอความช่วยเหลือ โดยระบุว่าสภาพบ่อน้ำแห้งและตื้นเขิน จนทำให้ปลาทยอยตายเป็นจำนวนมาก

ปลาดุก ปลาสวาย และปลาบึกที่มีขนาดใหญ่น้ำหนักตัวละกว่า 30 – 40 กิโลกรัม ทำให้การลากอวนและนำปลาขึ้นรถน้ำเพื่อนำไปปล่อยไว้ในแหล่งน้ำแห่งใหม่เป็นไปด้วยความยากลำบาก

อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ยอมรับว่า วิธีการนี้อาจทำให้ปลาจำนวนหนึ่งต้องตายลง แต่ก็จำเป็นต้องทำเพื่อรักษาปลาส่วนใหญ่ไว้ เพราะน้ำที่เหลืออยู่ มีอุณหภูมิสูงและเริ่มเน่าเสีย ออกซิเจนใต้น้ำอาจไม่เพียงพอกับจำนวนปลาและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

พระวัดอุโมงค์เปิดเผยว่า ปลาทั้งหมดมีอายุ 20 – 30 ปี เป็นปลาที่วัดเลี้ยงไว้และมีคนนำมาปล่อยเพื่อทำบุญ ส่วนบ่อน้ำแห่งนี้รับน้ำมาจากดอยสุเทพ โดยมีลักษณะเป็นแอ่งเก็บน้ำกั้นด้วยฝายที่จะส่งน้ำไหลต่อเข้าไปภายในหมู่บ้านเพื่อใช้ในการเกษตร แต่ภัยแล้งที่เกิดขึ้นทำให้บ่อน้ำแห้ง จนทำให้ปลาจำนวนหนึ่งทยอยตายไปก่อนหน้านี้แล้ว

ปลาทั้งหมดจะถูกนำไปปล่อยในแหล่งน้ำซึ่งเป็นบ่อดินเก่าของเอกชน ขนาดความกว้างเกือบ 100 ไร่ และความลึก 30 เมตร ในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยชีวิตปลาทั้งหมดไว้ โดยจะไม่ขนย้ายปลากลับมาไว้ที่เดิมอีก เพราะบ่อน้ำแห่งใหม่ค่อนข้างลึก ทำให้การขนย้ายเป็นไปได้ยาก

Ins-รายงาน-เร่งย้ายปลานับแสนตัวที่วัดอุโมงค์-จ.เชียงใหม่-หลังบ่อน้ำแห้งขอด-06 Ins-รายงาน-เร่งย้ายปลานับแสนตัวที่วัดอุโมงค์-จ.เชียงใหม่-หลังบ่อน้ำแห้งขอด-01 Ins-รายงาน-เร่งย้ายปลานับแสนตัวที่วัดอุโมงค์-จ.เชียงใหม่-หลังบ่อน้ำแห้งขอด-08

ขอขอบคุณภาพจาก เฟซบุ๊ก โดยคุณ ORio Apichai

สิริรัตน์ รัตนสิมานนท์

รายงาน