ชงครม.ส่งคนทำผิดกฎหมายจราจรเข้าห้องดับจิต

1029

กรมคุมประพฤติเสนอคณะรัฐมนตรี ส่งคนทำผิดกฎหมายจราจรเข้าทำงานห้องดับจิต หวังสร้างความหลาบจำ ระบุโทษเดิมกวาดถนน-ตัดกิ่งไม้ไร้ผล

จากที่ ประเทศไทยถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีการเกิดอุบัติเหตุเป็นอัน2ของโลก และเป็นอันดับ1ของเอเชีย โดยเฉพาะช่วงสงกรานต์พบว่ามีอัตราการเสียชีวิตเฉลี่ย2.3คนต่อชั่วโมง บาดเจ็บ160คนต่อชั่วโมง สาเหตุหลักคือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่และไม่คาดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกนิรภัย

ขณะที่จากการประเมินผลในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ยังพบสถิติผู้กระทำผิดเพิ่มขึ้น ซึ่งมีทั้งผู้ที่กระทำผิดซ้ำ และผู้กระทำผิดรายใหม่ ส่วนมากเป็นกลุ่มวัยรุ่น นายนนท์จิตร เนตรพุกกณะ  ผู้อำนวยการกองกิจการชุมชนและบริการสังคม กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าการลงโทษผู้กระทำผิดตามพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522ด้วยใช้การบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ เช่น ทำความสะอาดถนนตัดกิ่งไม้ เป็นหลักแต่พบว่ายังไม่หลาบจำ

เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการทำข้อตกลงร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขให้ผู้ประพฤติผิด พ.ร.บ.จราจรฯ ต้องเข้าไปช่วยบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ

และเข้าไปช่วยเหลืองานในห้องดับจิตของโรงพยาบาลเพื่อให้เกิดความหลาบจำโดยเรื่องนี้ได้เสนอเข้า ครม. เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และจะเริ่มพิจารณาในกลุ่มที่กระทำความผิด พ.ร.บ.จราจรฯหลังเทศกาลสงกรานต์จะสามารถบังคับใช้ได้ต้องให้ศาลสั่งการ จากนั้น ผู้กระทำผิดต้องมารับทราบบทลงโทษและทำข้อตกลง ร่วมกับกรมคุมประพฤติ

ชงครม.ส่งคนทำผิดกฎหมายจราจรเข้าห้องดับจิต-01 ชงครม.ส่งคนทำผิดกฎหมายจราจรเข้าห้องดับจิต-03 ชงครม.ส่งคนทำผิดกฎหมายจราจรเข้าห้องดับจิต-04