ครม.ไฟเขียว กิน-เที่ยวช่วงสงกรานต์ 9 วัน ลดหย่อนภาษีได้

1110

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ มาตรการภาษีกระตุ้นท่องเที่ยว โดยสามารถนำค่าใช้จ่ายในการกินและท่องเที่ยวในประเทศไทย สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีวานนี้(29 มี.ค.)ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ให้ลดหย่อนภาษีจากค่าใช้จ่ายกินเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน ถึงวันที่ 17 เมษายน 2559 เป็นเวลารวม 9 วัน  เพื่อสนับสนุนการใช้จ่ายท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์

โดยบุคคลธรรมดาสามารถนำรายจ่ายจากค่าอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร (ไม่รวมสุรา เบียร์ ไวน์) รวมถึงค่าที่พักโรงแรม มาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 15,000 บาท โดยการขอลดหย่อนภาษีต้องใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบเท่านั้น

ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ยังได้ต่ออายุมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศออกไปอีก 1 ปี ด้วยการลดหย่อนภาษีจากค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว ค่าที่พัก แพคเกจทัวร์ในประเทศไม่เกิน 15,000 บาท มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31ธันวาคม 2559

สำหรับผู้ที่ท่องเที่ยวในประเทศช่วงปีนี้ สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 ต่อ รวม 30,000 บาท โดย 15,000 บาทแรก ใช้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 9 วัน และหากมีส่วนเกินค่าที่พัก แพคเกจทัวร์ช่วงสงกรานต์ สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้อีก 15,000 บาท  ซึ่งมาตรการนี้ยังเป็นการส่งเสริมร้านค้าที่จดทะเบียนถูกต้องให้ได้รับประโยชน์จากระบบจัดเก็บภาษีอีกด้วย