คมธรรมประจำวันฯ จันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 ตอน สงครามและสันติภาพ

599

ทุกวันนี้มีสงครามเกิดขึ้นมากมาย ทำไมถึงต้องเกิดสงคราม ติดตามข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ตอน สงครามและสันติภาพ