คมธรรมประจำวัน ตอน สงครามและสันติภาพ

1261

เมื่อเราอยู่ในสังคมที่ต่างความคิด ต่างเพศ ต่างภาษา เราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้อย่างไร ในช่วงคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี วันนี้พระอาจารย์มีแง่คิดดีๆเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากกัน

ท่าน-ว-03