คมธรรมประจำวัน ตอน พึ่งธรรมนำพึ่งเทพ

871

กระแสการบูชาตุ๊กตาลูกเทพนั้น เกิดขึ้นเพราะเหตุใด เราจะมีหลักธรรมในการแก้ปัญหานี้อย่างไรในช่วงคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี วันนี้พระอาจารย์มีคำตอบ

ท่าน-ว-02

  การที่คนไทยหันไปบูชาตุ๊กตาลูกเทพก็เพราะต้องการให้เทวาปาฏิหาริย์ดลบันดาลประทานพรให้ตนประสบกับความสุขความเจริญในด้านการศึกษาเล่าเรียน การครองเรือนครองรัก การมีอายุวัฒนะเป็นต้น

ท่าน-ว-03

อิฏฐารมณ์หรือความปรารถนาแห่งชีวิตเหล่านี้ ในมุมมองของพุทธธรรมเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ ไม่ใช่เพราะเทวดาปาฏิหาริย์ แต่จะเกิดจากการสร้างสรรค์ด้วยมันสมองสองมือของมนุษย์ธรรมดาอย่างเราท่านทั้งหลายนี่เอง

ท่าน-ว-04

แต่ช่างเป็นเรื่องน่าเสียดายที่คนไทยส่วนใหญ่เลือกที่จะเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวาฤทธิ์ปาฏิหาริย์มากกว่าจะเชื่อมั่นในพลังแห่งสติปัญญาของตัวเอง โดยนัยดังกล่าวมานี้สังคมไทยจึงกลายเป็น สังคมหวังผลดลบันดาลและกรานกรานบูชาเทพ

ท่าน-ว-05

แต่ทำไมเราไม่ชวนกันฉุกคิดบ้างเล่าว่า แม้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายแต่แล้วทำไมสังคมไทยกลับยิ่งเสื่อมโทรม

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

 สติปัญญาของมนุษย์ คือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดที่เรามี

ท่าน-ว-06