แห่เล่นน้ำที่น้ำตกตาดโตน จ.ชัยภูมิ มีน้ำให้เล่นทั้งปี

1841

แห่เล่นน้ำที่-น้ำตกตาดโตน-จ.ชัยภูมิ-มีน้ำให้เล่นทั้งปี-01

หลังจากแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติน้ำตก หลายแห่งทั่วประเทศ น้ำแห้งขอด แต่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดโตนจังหวัดชัยภูมิ ยังคงมีน้ำให้ประชาชนได้เล่นน้ำคลายร้อนตลอดทั้งปี

แห่เล่นน้ำที่-น้ำตกตาดโตน-จ.ชัยภูมิ-มีน้ำให้เล่นทั้งปี-03

ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งประสบกับความแห้งแล้งเหมือนหลาย ๆ จังหวัดของประเทศไทย และเริ่มเข้าสู่หน้าร้อน ในตอนกลางวันหลายพื้นที่ อุณหภูมิแตะ 38 องศาเซลเซียส ทำให้ช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ มีนักท่องเที่ยว แห่ไปเล่นน้ำคลายร้อนที่น้ำตกตาดโตนจำนวนมาก โดยอุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดโตน ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูแลนคา ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคาด้านทิศใต้ มีพื้นที่ทั้งหมด 217 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาฝาย นาเสียว ห้วยต้อน และตำบลท่าหินโหม อำเภอเมืองชัยภูมิ เป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี เนื่องจากได้รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำปะทาว ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ อยู่ด้านบนขึ้นไป ภายในบริเวณน้ำตก จะมีแอ่งน้ำ ลำธาร โขดหิน เหมาะสำหรับเล่นน้ำในทุกฤดูกาล และมีพันธุ์ไม้ธรรมชาติขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นและสวยงาม

แห่เล่นน้ำที่-น้ำตกตาดโตน-จ.ชัยภูมิ-มีน้ำให้เล่นทั้งปี-04แห่เล่นน้ำที่-น้ำตกตาดโตน-จ.ชัยภูมิ-มีน้ำให้เล่นทั้งปี-05

จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั่วไป นิยมมาเล่นน้ำกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ ได้มีนักท่องเที่ยวมาไม่ต่ำกว่า 2 พันคน ทั้งในพื้นที่ชัยภูมิ และต่างจังหวัด จัดหาอาหาร เครื่องดื่ม ไปนั่งรับประทานและเล่นน้ำคลายร้อน

แห่เล่นน้ำที่-น้ำตกตาดโตน-จ.ชัยภูมิ-มีน้ำให้เล่นทั้งปี-06

ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ ฝากเตือนไปถึงนักท่องเที่ยว ว่าไม่ควรแอบนำสุรา หรือภาชนะใส่น้ำ เครื่องดื่ม       ที่เป็นแก้วขึ้นมาเล่นน้ำด้วยเด็ดขาด เพราะอาจจะหล่นแตก เป็นเศษแก้วที่เก็บได้ยาก ตกหล่นไว้       และไปสร้างความเดือดร้อน ให้กับคนที่มาลงเล่นน้ำได้รับบาดเจ็บได้

แห่เล่นน้ำที่-น้ำตกตาดโตน-จ.ชัยภูมิ-มีน้ำให้เล่นทั้งปี-07แห่เล่นน้ำที่-น้ำตกตาดโตน-จ.ชัยภูมิ-มีน้ำให้เล่นทั้งปี-08