ประตูน้ำบางแก้วแห้งขอด เฝ้ารอน้ำเหนือไหล มิ.ย.นี้

629

   ประตูน้ำบางแก้วแห้งขอด เฝ้อรอน้ำเหนือไหล มิ.ย. นี้ 04

   ภัยแล้งส่งผลให้ ประตูน้ำบางแก้ว จ.พิษณุโลก แห้งขอดเฝ้ารอน้ำเหนือไหล มิ.ย.นี้

สถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ ของจังหวัดพิษณุโลกยังคงขยายวงกว้าง โดยเฉพาะในพื้นที่ อำเภอบางระกำ แหล่งน้ำทางธรรมชาติ ต่างแห้งขอดกันแทบไม่มีน้ำหล่อเลี้ยง เช่น ที่บริเวณประตูระบายน้ำบางแก้ว หมู่ 7 ตำบลบางระกำ ซึ่งเป็นประตูรับน้ำแม่น้ำยมสายเก่า จาก จังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ ไหลผ่าน อำเภอบางระกำ เพื่อไปยัง อำเภอสามง่ามก่อนที่จะรวมตัวที่แม่น้ำเจ้าพระยา ไปเข้าสู่ จังหวัดนครสวรรค์ ปรากฏว่าแม่น้ำยมสายเก่า ที่ไหลผ่านประตูระบายน้ำบางแก้วไม่มีน้ำ มานานตั้งแต่เดือนธันวาคม ที่ผ่านมา

ประตูน้ำบางแก้วแห้งขอด เฝ้อรอน้ำเหนือไหล มิ.ย. นี้ 01ประตูน้ำบางแก้วแห้งขอด เฝ้อรอน้ำเหนือไหล มิ.ย. นี้ 02

นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลกเปิดเผยว่า ลุ่มแม่น้ำยม ช่วงจังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นที่ขาดแคลนเครื่องมือบริหารจัดการน้ำ   ทำให้เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้ง  จะขาดแคลนน้ำเอาไว้บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนทั่วไปและเกษตรกร

ประตูน้ำบางแก้วแห้งขอด เฝ้อรอน้ำเหนือไหล มิ.ย. นี้ 03ประตูน้ำบางแก้วแห้งขอด เฝ้อรอน้ำเหนือไหล มิ.ย. นี้ 05

มีเพียงประตูระบายน้ำคลองบางแก้วเป็นเครื่องมือบริหารจัดการน้ำ ช่วงวิกฤตภัยแล้งและอุทกภัยอำเภอบางระกำเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเมื่อฝนตกน้ำจะไหลมารวมกันที่อำเภอบางระกำ โดยในช่วงนี้ประตูระบายน้ำคลองบางแก้วเก็บกักน้ำไว้ในคลองตลอดความยาว80 กิโลเมตร ได้ประมาณ 40 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อเก็บไว้เป็นน้ำต้นทุนให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำจำนวนเกือบ 200,000 ไร่ เพื่อให้สามารถทำการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวข้าวได้ แต่ปัจจุบันน้ำในคลองได้แห้งขอดหมดแล้ว คาดว่าในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนปีนี้น้ำเหนือก็จะไหลมาตามฤดูกาล เกษตรกรสามารถใช้น้ำได้อย่างปกติ