ภัยแล้งทำดอกบัวที่หนองบัวพระเจ้าหลวงแห้งตาย

722

  ภัยแล้งทำดอกบัวที่หนองบัวพระเจ้าหลวงแห้งตาย 03

 

     ปัญหาภัยแล้งนอกจากจะทำให้ปริมาณน้ำตามแหล่งน้ำลดลงกระทบต่อการอุปโภคบริโภคแล้ว ยังทำให้ดอกบัวที่อยู่ในหนองน้ำที่จังหวัดเชียงใหม่แห้งตายอีกด้วย

     สภาพดอกบัวภายในหนองบัวพระเจ้าหลวงแหล่งน้ำดิบและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่แห้งตายเกือบทั้งหมดหลังระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็วเหลือไม่ถึงครึ่ง  ทำให้ดอกบัวที่เป็นสัญลักษณ์ของอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เหี่ยวแห้ง

ภัยแล้งทำดอกบัวที่หนองบัวพระเจ้าหลวงแห้งตาย 04ภัยแล้งทำดอกบัวที่หนองบัวพระเจ้าหลวงแห้งตาย 05ภัยแล้งทำดอกบัวที่หนองบัวพระเจ้าหลวงแห้งตาย 02

นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย บอกว่าปีนี้แห้งแล้งมากที่สุดในรอบหลายสิบปี  ปริมาณน้ำลดลงเหลือน้ำดิบเพียงร้อยละ 40 ส่วนดอกบัวที่เคยกระจายเต็มพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของอำเภอดอยสะเก็ด ตอนนี้ก็แห้งเหี่ยวตายจนเห็นแต่ดินแห้งแล้ง

สำหรับปัญหาน้ำดิบที่ลดลงทำให้ขณะนี้ทางเทศบาลต้องใช้รถดับเพลิงสูบน้ำดิบไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านทุกวันวันละ 10 เที่ยว เพื่อใช้อุปโภคบริโภค พร้อมทำแผนสำรองขอสนับสนุนน้ำประปาสะอาดจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่เดือนละ 4 หมื่นลิตรเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ขาดแคลนน้ำ

ภัยแล้งทำดอกบัวที่หนองบัวพระเจ้าหลวงแห้งตาย 06ภัยแล้งทำดอกบัวที่หนองบัวพระเจ้าหลวงแห้งตาย 07

ขณะที่ล่าสุด เขื่อนแม่กวงอุดมธาราได้ปล่อยน้ำให้ประปาหมู่บ้านได้มีน้ำผลิตน้ำประปา และสำรองน้ำไว้บางส่วน พร้อมขอความร่วมมือประชาชาชนให้ใช้น้ำอย่างประหยัดในช่วงหน้าแล้ง