พี่ชายสำนึกผิดร้องกระทรวงยุติธรรมช่วยน้องตกเป็นแพะติดคุกแทน

850

พี่ชายร้องกระทรวงยุติธรรม ให้รื้อฟื้นคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กชายและพรากผู้เยาว์ หลังน้องชายตกเป็นแพะรับบาป ถูกจำคุกแทนตัวเองมานานกว่า 5 ปี เพียงเพราะเด็กชายผู้เสียหายชี้ตัวตามภาพในบัตรประชาชนพี่ชายสำนึกผิดร้องกระทรวงยุติธรรมช่วยน้องตกเป็นแพะติดคุกแทน4

พี่ชายสำนึกผิดร้องกระทรวงยุติธรรมช่วยน้องตกเป็นแพะติดคุกแทน6คำสารภาพของพี่ชายผู้ต้องหา ที่ยอมรับว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศเด็กชายวัย 13 ปีเมื่อปี 2551ก่อนจะไปอาศัยอยู่ต่างจังหวัด ทิ้งเพียงหลักฐานชิ้นสำคัญ เป็นกระดาษที่เขาเขียนเบอร์โทรศัพท์ให้ไว้กับเด็กชายผู้เสียหาย

เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้น้องชายของเขาต้องสูญเสียอิสรภาพ ตกเป็นแพะรับบาป กลายเป็นผู้ต้องหาในคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กชายและพรากผู้เยาว์ เพียงเพราะเด็กชายผู้เสียหายชี้ตัวตามภาพในบัตรประชาชนจนศาลพิพากษาตัดสินให้น้องชายของเขาต้องจำคุก 20 ปี ปัจจุบันจำคุกมาแล้วกว่า 5 ปีพี่ชายสำนึกผิดร้องกระทรวงยุติธรรมช่วยน้องตกเป็นแพะติดคุกแทน2หลังน้องชายถูกจับกุม ทำให้ต้องรับโทษแทนทั้งที่ไม่ใช่คนผิดผู้ก่อเหตุจึงตัดสินใจเข้าร้องเรียนกับกระทรวงยุติธรรมให้ช่วยหาหลักฐาน เพื่อรื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่ โดยใช้เครื่องจับเท็จสอบปากคำ รวมทั้งส่งกระดาษที่ผู้ก่อเหตุเคยเขียนเบอร์โทรศัพท์ทิ้งไว้กับเด็กชายผู้เสียหายให้สำนักนิติวิทยาศาสตร์ตรวจหาข้อเท็จจริงพบว่าเป็นลายมือของผู้ก่อเหตุ ไม่ใช่ลายมือของผู้ต้องหาที่อยู่ในเรือนจำ ประกอบกับใบหน้าก็ไม่ได้มีความคล้ายคลึงกันพี่ชายสำนึกผิดร้องกระทรวงยุติธรรมช่วยน้องตกเป็นแพะติดคุกแทน3นอกจากนี้ยังพบว่า บุคคลทั้งสองมีลักษณะและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน  ซึ่งญาติยอมรับว่าพี่ชายของผู้ต้องหา มักจะคบหาแต่กับเด็กชาย และมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศจริงพี่ชายสำนึกผิดร้องกระทรวงยุติธรรมช่วยน้องตกเป็นแพะติดคุกแทน5ล่าสุดทางกระทรวงยุติธรรมเตรียมยื่นหนังสือต่อศาลขอรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่แล้วแต่ต้องรอศาลพิพากษาว่าใครเป็นผู้กระทำผิดที่แท้จริง หากศาลพิจารณาว่า ผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้กระทำความผิด กรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพจะเข้าช่วยเหลือเงินเยียวยา ตลอดช่วงเวลาที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ

วัลภา ปัญญาสรรเสริญ  รายงาน