สถิตกลางใจประชาราษฎร์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด